Nejčastější dotazy na Národní elektronický nástroj

Mohu si do NENu přenést své zakázky, které mám na komerčním profilu?

Nemůžete. Ke dni 11.4.2016 se v NENu zatím nevyskytuje žádná zakázka migrovaná z komerčního profilu. Ani po 10 měsících ostrého provozu neumí NEN importovat zakázky z cizích profilů, ačkoliv již (!) v březnu 2016 vydal aktualizovanou příručku, jak postupovat při migracích.

Příčina tohoto stavu je nejen v neschopnosti naprogramovat import dat z komerčních profilů, ale i neschopnost MMR se domluvit s komerčními poskytovateli na úhradě služby.

 

Bude Národní elektronický nástroj v souladu s novým zákonem o veřejných zakázkách?

Nevíme. V lednu 2016 MMR vyhlásilo otevřené řízení s názvem „Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN“. Toto řízení bylo zrušeno 4.4.2016 (bohužel profil MMR na NENu není s věstníkem synchronizovaný a dne 11.4.2016 stále odvážně hlásí, že na tuto zakázku stále přijímá nabídky)

Zakázka má ve věstníku veřejných zakázek číslo 518204 a byla opakovaně napadnuta u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, protože byla dle našeho názoru vypsána tak, aby zvýhodnila stávající poskytovatele.

 

Bude NEN povinný?

Pravděpodobně nebude. Jediné místo, kde se oficiálně hovoří o záměru zavést povinnost používat NEN je dokument „Strategie elektronizace“ schválený vládou v lednu 2016. MMR, které dokument připravovalo, si v něm uložilo mnoho úkolů, mimo jiné prosadit legislativní změny, které by umožnili povinnost zavést. Nicméně značnou část úkolů se MMR nedaří naplňovat, takže máme pochybnosti o tom, že se do konce volebního období k tomuto úkolu propracují.

Navíc nejen, že NEN vznikl v rozporu se zákonem, tak i jako aktualizace, kterou nyní ÚOHS zastavil, byla vytvořena v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Máme velké pochybnosti o tom, že by někdo se pokoušel prosadit povinné používání něčeho co má právní vady a navíc neodpovídá požadavkům zákona o veřejných zakázkách.

Více zde: https://www.nenen.cz/news/nen-v-roce-2017/

Je NEN v souladu s novým zákonem o veřejných zakázkách?

Dle našeho názoru není. Úprava na NENu na nový zákon byla Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zastavena, protože zakázka byla zadána v rozporu se zákonem. Nejen, že úprava tedy nebyla dokončena, ale co je důležitější, tuto upravenou verzi nemá kdo provozovat, protože i provoz byl ÚOHS zastaven. Navíc NEN vykazuje i některé další závažné nedostatky v naplňování zákona, jako například: neplní pravidla přístupnosti požadované vyhláškou, neuveřejňuje správně informace o zakázkách dle vyhlášek č. 168/2016 Sb. a 260/2016 sb. a další. Jsme si vědomi opakujících se proklamací MMR o souladu NEN s novým zákonem, ale považujeme je za snadno zpochybnitelný politický marketing s cílem uklidnit nervózní zadavatele.

O tom, že sami zadavatelé jsou ve velké nejistotě, svědčí i nedávno zrušená zakázka Nejvyššího kontrolního úřadu, který byla napadena právě z důvodu nesouladu NEN s platnou legislativou.

Více zde: https://www.nenen.cz/news/nen-v-roce-2017/

Více zde: https://www.nenen.cz/otazky-a-odpovedi/