Číselník NIPEZ

Dnes se nám objevila další pěkná objednávka Ministerstva pro místní rozvoj na provoz číselníku NIPEZ na 2 měsíce za 200 659 Kč.

Co je číselník NIPEZ?

Nápad s číselníkem NIPEZ zapadá do stejné kategorie jako NEN a pochází ze začátku desetiletí. Jde o myšlenku, že je možné udělat všeobjímající a vše-popisující číselník (nástroj), který bude používán při zadávání veřejných zakázek. Vznik číselníku NIPEZ měl pomoci algoritmizovat zadávání veřejných zakázek – všichni zadavatelé měli (mají) možnost jednoznačně určit předmět plnění veřejné zakázky a ta měla být procesována standardním procesem na jenom elektronickém nástroji. Číselník NIPEZ měl nahradit standardní evropský číselník CPV.

Proč se provoz číselníku NIPEZ objednává?

V poslední době se objevila již několikátá objednávka Ministerstva pro místní rozvoj na provoz číselníku NIPEZ. Jedná se většinou o objednávku 2měsíčního provozu za 200 000 Kč (objednávka 1objednávka 2). Pomiňme nyní otázku, zdali nedochází k zakázanému dělení předmětu veřejné zakázky a zdali by si i ostatní zadavatelé nemohli objednávat třeba provoz spisové služby po jednotlivých měsících, místo organizování náročné veřejné zakázky. Zájemci o tento postup by si měli nastudovat základní pravidlo „Quod licet Iovi, non licet bovi“ – Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi.

Číselník NIPEZ zavedla a spravovala (spravuje) firma AURA, s.r.o., která tuto zakázku za 11 mil. Kč vyhrála v roce 2012 (Veřejná zakázka: Provoz, technická podpora a aktualizace číselníku NIPEZ),  pomocí tehdy velice populárního Jednacího řízení bez uveřejnění.

Proč smlouva s AURA, s.r.o. již skončila a NEN má stále platnou smlouvu na provoz a podporu?

Protože AURA dokázala číselník dodat včas ke konci roku 2012 a servisní smlouva trvala 5 let. NEN byl několikrát odkládán a převzat nehotový ze strany MMR až na jaře 2014. Zanedlouho tedy budeme slavit 4leté výročí provozu NEN. Díky tomuto zpoždění nás NEN bude strašit ještě minimálně rok a půl – provozní smlouva na NEN končí v září 2019.

Proč číselník NIPEZ nefunguje?

1) Číselník NIPEZ je složitý

Zadavatelé mají mnohdy problém specifikovat jasně předmět zakázky psanou formou, natož pomocí číselníku a navíc číselníku s parametry. Takto se například v číselníku NIPEZ specifikuje „30145100-8 Kotoučky do kalkulaček“ – povšimněte si možnosti specifikovat parametry předmětu veřejné zakázky, jako jsou  „průměr dutinky“,  „průměr celé role“ a další. Muselo dát strašné práce vymyslet parametry k tisícům položek. Nicméně z praxe několika desítek tisíc zakázek zadaných na elektronických tržištích se ukázalo, že parametry u položek nepoužíval skoro nikdo.

Číselník NIPEZ - Kotoučky do kalkulaček

2) Číselník NIPEZ není kompatibilní s evropským standardem CPV

Evropa používá CPV a chce to i po členských státech. Takže nezbývá než specifikovat v obou číselnících, nebo konvertovat. Takže spousta užitečné práce navíc.

Jaká je budoucnost číselníku NIPEZ?

Číselník NIPEZ patrně postupně zmizí, tak jako (snad) zmizí i NEN. Náklady na správu a údržbu číselníku jsou 100 000 Kč měsíčně, MMR patrně nebude mít odvahu dlouhodobě objednávat jeho provoz, muselo by se soutěžit. V dnešní době již JŘBU není tak používaný proces, ale číselník spravuje výhradně firma AURA – v ČR není jiný provozovatel. Hlavní výhoda NIPEZ číselníku před standardním evropským CPV měla být parametrizace předmětu zakázky. Jenže tuto vlastnost skoro nikdo nepoužívá, takže dle našeho odhadu se do roku 2020 vrátíme zpět k CPV. Číselník NIPEZ bude postupně zapomenut, tak jako další slepé cesty z kdysi populárního, 10 let starého nápadu s názvem „Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek“. Pokud se náklady na tuto akci podaří udržet pod jednou miliardou, věříme, že to bude jen poučná zkušenost.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář