Další dotace pro NEN

Pokud jste si mysleli, že 280 mil Kč dotací (www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?Id=88975) na NEN musí stačit, pak vězte, že nestačí.

1) Máme zde nový elerning financovaný z bezmála 8 milionové dotace. Jedná se o dotační projekt č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00012 (www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?id=122419). Vzdělávací aktivity předkládaného projektu zahrnují:

 • Prezenční kurz k nástroji NEN
 • E-learnigový kurz k nástroji NEN
 • Workshopy na vybraná témata z oblasti zadávání VZ

Součástí projektu je i poskytování metodické pomoci cílové skupině

2) Existuje schválený projekt s názvem „Rozvoj Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek“ č. CZ.1.06/1.1.00/16.09225, v hodnotě více jak 42 mil Kč, který byl zahájen v roce 2013 (dlouho před dokončením NENu) a najdete jej na adrese www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?id=123519. Tento projekt má definovány následující cíle:

 • Vybudování centrální zabezpečené adresářové služby obsahující údaje pro autentizaci a autorizaci uživatelů pro informační systémy spadající do NIPEZ
 • Rozvoji stávajících informačních systémů NIPEZ směrem k rozšíření o elektronizaci návazných agend,
 • Zpracování a implementace standardů pro doposud nestandardizované součásti NIPEZ (individuální elektronické nástroje – IEN),
 • Propojení NIPEZ a Monitorovacího systému Strukturálních fondů EU (MS2014+)

Je jasné, že většina cílů tohoto projektu je zbytečná:

 • Centrální adresářová služba – k čemu máme základní registry?
 • Rozvoj směrem k rozšíření o elektronizaci návazných agend – NEN ještě nefunguje a už elektronizujeme někam dále?
 • Standardy pro doposud nestandardizované součásti – rozhraní pro IEN mělo být součástí základního projektu NEN.
 • Propojení NIPEZ a MS2014+ – jak ještě více zkomplikovat čerpání z fondů a koncentrovat informace o veřejných zakázkách jedné firmy.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář