Další komplikace ve veřejných zakázkách

TISKOVÁ ZPRÁVA společnosti QCM

Ministerstvo pro místní rozvoj chystá další komplikaci ve veřejných zakázkách

Brno, 25. 3. 2014 – Ministerstvo pro místní rozvoj po několikaletém odkládání, připravuje spuštění elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek – NEN. Zdá se však, že přichází s projektem, který nejen zkomplikuje již složitou situaci v zadávání veřejných zakázek, ale navíc přijde daňové poplatníky na stovky miliónů korun s velmi pochybným efektem.

Ministerstvo pro místní rozvoj se chystá 1. 4. 2014 spustit interní testování svého roky připravovaného systému pro zadávání veřejných zakázek. Prý se nejedná se o aprílový žert, ale seriózní pokus zvýšit efektivitu zadávání veřejných zakázek v ČR. Dle názoru odborné veřejnosti je to však jen oživování mrtvého projektu a vytváření dalšího systému za stovky miliónů korun, který k ničemu nebude, ba naopak, povede k ještě větší složitosti a netrasparentnosti při zadávání veřejných zakázek.

Začátky projektu NIPEZ (jehož je NEN součástí) lze vystopovat až do roku 2006, kdy se úředníci ministerstva rozhodli, že je potřeba zvýšit podíl elektronizace na procesu veřejných zakázek. Tento veskrze pozitivní nápad začali rozpracovávat, až vzniklo něco, co mělo s efektivitou a transparentností málo co společného. Úředníci vymysleli centralizovaný systém správy veřejných zakázek, jehož součástí by měly být elektronická tržiště, nový, uměle vytvořený číselník předmětu veřejných zakázek a národní elektronický nástroj – NEN. První dvě komponenty (tržiště a číselník) již byly dokončeny, ale komponentě NEN se stále lepí smůla na paty.

Prvním problémem NENu je fakt, že je zoufale zastaralý – jeho koncepce vznikala před více jak 6 lety, tak aby před 4 lety mohl být schválen projekt č. CZ.1.06/1.1.00/07.06384 s názvem „Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek“. Oficiálně projekt začínal 1. 2. 2010 a měl končit 30. 6. 2012. Rozpočet projektu byl stanoven na 0,3 miliardy korun. Je zřejmé, že před 6 lety veřejní zadavatelé neměli zkušenosti s elektronizací veřejných zakázek, aukcemi, elektronickými tržišti a dalšími, dnes již běžnými postupy. V té době opravdu dávalo smysl vytvořit za stovky milionů korun systém, který by byl zadavatelům k dispozici.

Druhý problém NENu je jeho vlastní realizace. Soutěž na jeho vytvoření vyhrála společnost Datasys. Té se bohužel nepodařilo rozběhnout správně vývoj a projekt začal nabírat skluz. Datasys několikrát obměnil vývojový tým a MMR začalo s posouváním termínů. 30. 6. 2012 bylo posunuto na 1. 1. 2013, stránky MMR nyní hovoří o polovině 2013, nicméně poslední informace říkají, že testovací provoz bude spuštěn 1. 4. 2014 a ostrý provoz pak 1. 1. 2015. Kdo bude chtít v roce 2015 používat software, který byl navržen před 5 lety za úplně jiné legislativní i technologické situace?

MMR má navíc další problém – ani 5 let po zahájení projektu neví, kdo bude NEN (až konečně vznikne) provozovat. Na provoz NENu si MMR vyhradilo dalších 200 milionů korun.

Kolem veřejné zakázky na vývoj systému NEN existuje daleko více otazníků. MMR vybralo firmu Datasys díky hodnotícím kriteriím, skládájícím se z 55% z výše nabídkové ceny a ze 45% z kritéria „Kvalita a technická úroveň nabízeného řešení „. Jak bude MMR odůvodňovat, že se chystá převzít dílo, jehož „technická úroveň nabízeného řešení“ je úplně jiná, protože vítěz veřejné zakázky opustil původní navrhované řešení a celé dílo outsourcoval společnosti TescoSW. (https://demo.tescosw.cz/portalnen/uvod.aspx), která samozřejmě používá zcela jiné řešení, než bylo popsáno v nabídce a vítězně hodnoceno.

Stav, ve kterém projekt je, vykazuje všechny známky toho, že MMR nad ním nemá kontrolu a jen ze setrvačnosti se snaží dodělat něco, co si naplánovali minulou dekádu. Bohužel se zdá, že ani nové vedení MMR nemá odvahu projekt zastavit a dle rozeslaného návrhu usnesení vlády se bude snažit projekt nejen dokončit, ale učinit z něj povinnost pro všechny zadavatele.

Jaký je nyní reálný stav? Veřejní zadavatelé, tlačeni legislativními povinnostmi i snahou o zjednodušení práce, si elektronizaci vyřešili dávno po svém. Na trhu existují desítky komerčních nástrojů, ze kterých si mohou zadavatelé vybírat a také si vybrali. Většina z nich již nějaký elektronický nástroj zvolila, implementovala, provedla školení svých zaměstnanců, upravila směrnice i zadávací postupy a udělala spoustu další práce, aby mohla zakázky zadávat efektivně.

V této situaci se objevuje MMR s rezivějícím NENem a nutí zadavatele všechnu práci, kterou udělali zahodit a začít úplně znova na něčem, co reálně ještě nikdo neviděl. Zadavatelé musí nyní bojovat nejen s nástrahami složitého zákona o veřejných zakázkách, ale i s přechodem na neexistující nástroj. Náklady na tuto změnu se pohybují v řádech stovek miliónů korun.

MMR doposud do vývoje NENu vyhodilo více jak 200milionů korun. Dalších 200 milionů je připraveno na provoz. Desítky milionů korun stálo vytvoření specifikace a technický dozor projektu. Je jasné, že další desítky milionů bude stát každá legislativní úprava. Půlroční testovací provoz má stát rovněž několik dalších desítek milionů. Při započtení nákladů zadavatelů s přechodem na NEN se blížíme k jedné miliardě! NEN je jasný příklad projektu, který čím dříve skončí, tím více peněz se ušetří.

O společnosti QCM, s.r.o.

Patří mezi přední dodavatele webových aplikací, internetových služeb a systémů pro správu veřejných zakázek – společnost mimo jiné poskytuje více jak jedné třetině veřejných zadavatelů v ČR řešení pro tzv. profil zadavatele a je dodavatelem softwarového řešení pro druhé největší české elektronické tržiště veřejné správy. Společnost disponuje stovkami zákazníků ze státní správy i komerčního sektoru a působí v rámci celé ČR. Webové stránky: www.qcm.cz.

Autor: Ing. David Horký, MBA, jednatel společnosti QCM, s.r.o., tel: 538 702 701, david.horky@qcm.cz

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář