Déjà vu po česku: Národní elektronický nástroj (NEN) bude údajně již opravdu spuštěn, tentokrát v srpnu 2015.

Informace o spuštění předraženého softwaru pro zadávání veřejných zakázek NEN už tu byly několikrát – datumy plánovaného spuštění bychom nespočetli na prstech jedné ruky. Technické problémy, prověřování Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Nejvyšším kontrolním úřadem, ale i Policií ČR – to je zavádění NEN v České republice. Software pochází z dílny stejných autorů, jako kontroverzní monitorovací systém pro evropské dotační programy MS2014+.kvůli kterému České republice hrozí krácení dotace v rozsahu stovek milionů korun.

Nyní by se měl NEN konečně spustit a veřejní zadavatelé prostřednictvím něj budou moci zadávat veřejné zakázky. Níže uvádíme pár faktů, které by měli jeho případní uživatelé určitě vědět:

 • Ministerstvo pro místní rozvoj akceptovalo fakt, že většina zadavatelů má již elektronizaci vyřešenou a určilo, že použití NENu je čistě dobrovolná záležitost. Tam, kde již bylo investováno do elektronizace, nemá smysl, tyto výdaje mařit.
 • Testování NENu nebylo nejrozsáhlejší – dlouho se totiž nevědělo, zdali nebude celý projekt úplně zrušen. V testovací verzi je letos méně než 20 zakázek, což nesvědčí o důkladném prověření systému.
 • Ze zkoumání testovací verze vyplynulo (květen 2015), že některé funkcionality NEN jsou řešeny pouze formálně či zcela chybí (dynamický nákupní systém – řešen pouze jednoduchým registrem DNS, Soutěž o návrh – pravděpodobně zcela chybí, průzkum trhu – pravděpodobně zcela chybí, atd.).
 • Orientace v systému NEN (jak pro zadavatele, tak pro dodavatele) a pochopení jeho funkcionalit je ztíženo rozsáhlostí celého IS NEN, což dokládá mimo jiné i rozsah uživatelské dokumentace (více jak 1500 stránek celkem o velikosti přes 400 MB – např. jen uživatelská příručka pro užší řízení má 159 stran!).
 • Pro práci s IS NEN je zapotřebí instalovat nestandardní softwarové vybavení (např. komponenta Microsoft Silverlight).
 • Vzhledem k tomu, že NEN je monolitický projekt provozovaný státem, šance na jakýkoliv individuální přístup je minimální. Nepůjde realizovat napojení na spisové služby, správu uživatelů, nebo jiné individuální systému zadavatele. Systém rovněž nepůjde přizpůsobit potřebám zadavatele ani do vzhledu, ani do funkčnosti.
 • NEN bude provozován Ministerstvem pro místní rozvoj – v případě nějaké chyby, nedostupnosti, pomalé odezvy, po kom zadavatelé budou vymáhat škodu?
 • V IS NEN nebyla doposud zadána žádná veřejná zakázka, byť byl NEN spuštěn v tzv. otevřeném zkušebním provozu již v srpnu 2014 – systém tedy není prověřen úspěšným zadáním jediné veřejné zakázky, což představuje pro zadavatele obrovské riziko spojené s veřejným investováním.
 • Spuštění IS NEN bylo nesčetněkrát odloženo, což vzbuzuje vážné pochybnosti o jeho kvalitě a smyslu.
 • Lze se domnívat, že existuje vyšší riziko narušení důvěrnosti informací u významných veřejných zakázek, neboť není zřejmé, kdo všechno má k datům v IS NEN (např. k rozpracovaným zakázkám atp.) přístup.
 • V médiích se objevila celá řada informací, které znevěrohodňují celý projekt IS NEN, mj. že je jeho pozadí aktuálně vyšetřováno orgány činnými v trestním řízení, zakázky na výrobu a provoz řeší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, v souvislosti s IS NEN probíhá rozsáhlá kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu a celý projekt je i v šetření Evropskou komisí. V takovémto případě se nabízí otázka, zda připustit spravování veřejných zakázek v takto pochybném informačním systému, u kterého zcela oprávněně nelze v souvislosti s jeho vznikem a provozem vyloučit opakované porušování zákona, a to i v trestně-právní rovině.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář