Dokument za 50 milionů Kč

Úředníci Ministerstva pro místní rozvoj deklarovali úspěšné naplnění projektu NEN, když vykázali v monitorovací zprávě, že 6 (slovy šest) z celkem 25 dokumentů zpracovaných Národním elektronickým nástrojem vzniklo přímo v NENu. Při celkové ceně 300mil Kč vychází cena jednoho dokumentu na 50 mil Kč.

Projekt NEN je součástí projektu č. CZ.1.06/1.1.00/07.06384 s názvem „Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek“. Tento projekt je financován z evropských fondů a jeho úspěšnost je vyhodnocována pomocí několika kritérií, jako je například dodržení rozpočtu projektu, dodržení termínů realizace a naplňování monitorovacích indikátorů.

Rozpočet se bezpochyby daří dodržet, je utraceno všechno, co bylo na projekt alokováno. Horší je to s termíny. Původní termín ukončení projektu 30. 6. 2012 byl pomocí 3 odkladů posunut až na 31. 3. 2014. V té době sice také nebyl hotov, ale alespoň se podařilo podepsat předávací protokol. Proč nebyl hotov? Některé nezbytné části projektu se objevují až na podzim 2014, jako je například:

  • Uživatelská dokumentace
  • Datové rozhraní pro individuální elektronické nástroje
  • Funkce pro práci s dodavateli

Projekt byl v roce 2010 schválen s velmi podivnými monitorovacími ukazateli. Přesněji jedním monitorovacím ukazatelem, který je definován jako „150112 Podíl digitalizovaných dokumentů“ a jeho hodnota byla stanovena na 10%. Co to znamená, nevědělo do léta 2014 ani samo MMR. (viz přiložená zpráva o metodice výpočtu monitorovacího indikátoru NEN_Metodika_vypoctu_MI06.docx (76,7 kB)). Z původního záměru projektu by se dalo dovodit, že si stanovili, že budou v NENu mít zpracováno 10% veřejných zakázek vybrané skupiny zadavatelů. Protože v době předložení závěrečné monitorovací zprávy v NENu žádní zadavatelé nebyli, natož pak nějaké zakázky, bylo potřeba monitorovací indikátor „vhodně“ interpretovat. K tomu slouží 4 stránkový dokument, který říká, že v době podání monitorovací zprávy se podařilo mít v NENu 6 (slovy šest) dokumentů vytvořených softwarem z celkových 25 dokumentů uložených v systému. Jaké dokumenty se dají vytvořit bez zadavatelů a zakázek také není příliš jasné.

MMR tedy vykazuje více jak 200% překročení plánu a hlásí u monitorovacího indikátoru dosažení hladiny 24%, tedy splnění projektu. Daňové poplatníky by však mělo zajímat, že 1 dokument vychází na 50 mil Kč (rozpočet celého projektu je 300 mil Kč).

Zdá se, že boj o efektivní státní správu nezačal právě ukázkově.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář