Garant veřejného investování

Jak zadává garant zákona o veřejných zakázkách – rekapitulace zadávání za této vlády

Blížící se volby jsou vhodnou příležitostí rekapitulovat aktivity současné vlády. Protože se zabýváme elektronizací veřejných zakázek, podívali jsme se, jak zadávalo zakázky Ministerstvo pro místní rozvoj, garant zákona o veřejných zakázkách.

Tato vláda vládne od ledna 2014, proto jsme si udělali přehled zadávacích řízení za toto období pomocí isvz.cz

Druh zadávacího řízení Počet VZ Souhrnná smluvní cena
Jednací řízení bez uveřejnění 12                  33 867 350 Kč
Jednací řízení s uveřejněním 2                  41 027 400 Kč
Otevřené řízení 22                636 555 194 Kč
Zakázka malého rozsahu 206                  37 311 795 Kč
Zjednodušené podlimitní řízení 14                  24 046 788 Kč
Celkem 256                772 808 527 Kč

Celkem tedy resort vypsal 256 zakázek v hodnotě 772 mil Kč. Z tohoto množství bylo 80% zakázek malého rozsahu, 8,6% bylo zadáno v otevřeném řízení. Nějaký druh jednacího řízení byl použit u 5% zakázek (14 případů).

Pokud se podíváme pouze na zakázky vypisované dle zákona (vynecháme ZMR), dostaneme následující statistiku:

Jednací řízení bez uveřejnění

12

24%

Jednací řízení s uveřejněním

2

4%

Otevřené řízení

22

44%

Zjednodušené podlimitní řízení

14

28%

To znamená, že jen 44% zakázek bylo vypsáno v transparentním způsobem pomocí otevřeném řízení.

Deset největších zakázek ministerstva (viz tabulka níže) je v hodnotě 673 mil Kč bez DPH (87% celkových výdajů). Kdo byl příjemcem těchto peněz? Známý tandem  Datasys & Tesco SW získal 561 mil. Kč (73%) a to ve statistice není zakázka na vznik NEN za 165 mil Kč, ani nepočítáme zakázku za 41mil. Kč pro DEZADATA GROUP, člena holdingu Tesco SW.

Zdali je toto způsob zadávání zakázek hodný následování, necháme na úsudku zadavatelů.

Pořízení HW platformy a Infrastruktury serverovny pro MS2014+ Zadavatel 66002222 MMR

274 594 056,00 Kč

Dodavatel 61249157 DATASYS s.r.o.
Subdodavatel 61498483 Oracle Czech s. r. o.
Subdodavatel 61498483 Oracle Czech s. r. o.
Subdodavatel NEUVEDENO TESCO SW a.s.
Subdodavatel NEUVEDENO TESCO SW a.s.
Výběr provozovatele Národního elektronického nástroje (NEN) na období 5 let Zadavatel 66002222 MMR

188 851 303,00 Kč

Dodavatel 25892533 TESCO SW a.s.
HW a SW vybavení pro záložní pracoviště Aplikace MS2014+ Zadavatel 66002222 MMR

89 662 739,00 Kč

Dodavatel 61249157 DATASYS s.r.o.
Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN – jednací řízení s uveřejněním dle §22 odst. 2 Zadavatel 66002222 Ministerstvo pro místní rozvoj

41 027 400,00 Kč

Dodavatel 26812428 DEZADATA  GROUP  spol. s  r. o.
Zajištění služby Bezpečnostního dohledu pro MS2014+ Zadavatel 66002222 MMR

24 354 829,92 Kč

Dodavatel 64949681 T-Mobile Czech Republic a.s.
Subdodavatel 27921344 I3 Consultants s.r.o.
Subdodavatel 27921344 I3 Consultants s.r.o.
Subdodavatel 28349822 AXENTA a.s.
Subdodavatel 28349822 AXENTA a.s.
Adaptace nebytových prostor pro Akademii veřejných investic Zadavatel 66002222 MMR

19 435 305,10 Kč

Dodavatel 18630197 KONSIT, a.s.
Subdodavatel 28077458 CZECHKLIMA s.r.o.
Subdodavatel 28077458 CZECHKLIMA s.r.o.
Subdodavatel 28928822 MPS – elektroinstalace, a.s.
Subdodavatel 28928822 MPS – elektroinstalace, a.s.
Statistické šetření sektoru stravování Zadavatel 66002222 MMR

12 950 000,00 Kč

Dodavatel 47121793 Factum Invenio, s.r.o.
Zajištění dočasných služeb provozu NEN systémovým integrátorem Zadavatel 66002222 MMR

7 878 347,00 Kč

Dodavatel 61249157 DATASYS s.r.o.
Rozšíření BI licencí pro Manažerský informační systém Zadavatel 66002222 MMR

7 577 615,83 Kč

Dodavatel 27369871 Neit Consulting s.r.o.
Zajistění vývoje informačního systému DIS MMR pro rok 2014 Zadavatel 66002222 MMR

6 992 900,00 Kč

Dodavatel 62363930 ASD Software, s.r.o.
Úpravy Informačního systému o veřejných zakázkách v roce 2016 Zadavatel 66002222 Ministerstvo pro místní rozvoj

6 961 500,00 Kč

Dodavatel 62363930 ASD Software, s.r.o.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář