Interpelace ve věci NEN

Při interpelacích konaných dne 2.6.2016 v Poslanecké sněmovně musela ministryně Šlechtová vysvětlovat podrobnosti týkající se sporné zakázky na úpravu Národního elektronického nástroje, která byla zadána napřímo jedinému uchazeči, ačkoli se hnutí ANO pod vedením Andreje Babiše zaklíná tím, že bude prosazovat transparentní veřejné zakázky.

Jedna z výtek zazněla na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, kdy se cena této zakázky vyšplhala z původních 15 mil Kč na bezmála 50 mil. Kč. Za povšimnutí stojí argumentace MMR a definice nového pojmu “Zbytková cena”. Citujeme vyjádření Šlechtové ze stenozáznamu:

“… Ta výsledná cena zakázky je 49,6 mil. korun s DPH. Jedná se o úpravu toho Národního elektronického nástroje na nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Bude stát celkem 15,3 mil. korun s DPH tak, jak jsme my předpokládali. Ta zbytková cena, což je zbylých 35 mil. korun, bude hrazena ze služby dozoru dodavatele nad systémem do konce roku 2018 a také na případně další úpravy…”

MMR mělo však zákonnou povinnost při tvorbě zadávacích podmínek stanovit předpokládanou hodnotu  na základě  předpokládané výše celkového peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti smlouvy. Zadávací dokumentace zmiňované zakázky pokrývá nejen úpravy Národního elektronického nástroje, ale i služby podpory provozu a rozvoje.

Použitá argumentace z úst gestora Zákona o zadávání veřejných zakázek jen dokresluje situaci v jaké se MMR nachází při obhajobě bezprecedentního postupu v rámci zadání této veřejné zakázky, o kterou se již zajímají média i samotní poslanci.

Zjednodušeně řečeno, MMR zadavatelům říká, vytvořte si zakázku, odhadněte její hodnotu. Když budete chtít tuto zakázku zadat vybrané firmě za několikanásobek Vašeho odhadu, není nic jednoduššího než ji napřímo zadat oslovenému uchazeči a rozdíl mezi předpokládanou hodnotou a cenou, která je uvedena ve smlouvě s vítězným uchazečem nazvěte “zbytková cena”.

Nemůžeme nechat bez povšimnutí i další argumentaci paní Ministryně. Citujeme ze stonozáznamu:

…A ještě jedna věc. To, že tu nabídku dala společnost, která v tuto chvíli není autorem toho NENu a neprovozuje ho a nemáme k němu v podstatě žádný servis od této společnosti, já tu společnost vůbec neznám, je důvodem i pro to, že je důkaz, že NEN se dá upravit i jinou společností než tou, o které se neustále hovoří…

Paní ministryně ve svém projevu naráží na fakt, že neví o tom, že má vybraný uchazeč vazbu na společnost TESCO SW. Tato společnost ovládaná Josefem Tesaříkem, bratrem bývalého sociálně demokratického hejtmana, je výrobcem i provozovatelem Národního elektronického nástroje.

Důležité je však fakt, že penězovod vytvořený řadou veřejných zakázek týkajících Národního elektronického nástroje končí právě ve společnosti TESCO SW. Za závislost na tomto dodavateli v bylo  MMR v minulosti kritizováno od ÚOHSNKÚ i Ministerstva financí.

Představme si vítěze veřejné zakázky, která bude za 50 mil. Kč upravovat a rozvíjet Národní elektronický nástroj.

DEZADATA Group s.r.o. v číslech:

  • založil ji a vlastní pan RNDr.Vladimír Vašek
  • měla v posledních 6 letech (2009 – 2014) jednoho zaměstnance
  • za posledních 6 let vykazuje hospodářský výsledek před zdaněním vždy v rozmezí 20-30tis.
  • má velice nízké provozní náklady. Pravděpodobně se jedná o telefon a pohonné hmoty osobního vozu.

Nicméně jediným subdodavatelem DEZADATA Group s.r.o. na plnění zakázky na dodělání NENu je společnost  DEZADATA s.r.o., která je stejně jako TESCO SW a.s. ve společném holdingu TESSELA HOLDING SE, jejímž statutárním ředitelem není nikdo jiný než Josef Tesařík. O obvinění týkající se napojení byznysu na politiku a porušování zákona o veřejných zakázkách psala v minulosti média.

Pro přehledné grafické znázornění situace si stačí přečíst stranu 5 výroční zprávy společnosti TESCO SW.

Opravdu postupuje MMR s péčí řádného hospodáře, když vývoj klíčového systému státní správy, zadá napřímo společnosti s jedním zaměstnancem, která patrně celou kvalifikaci dokladovala prostřednictvím subdodavatele? Není divné, že firmu tvořenou jedním člověkem a obratem cca 2,5 mil Kč (2014) obhajuje ministryně ve sněmovně?


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář