Jak se vyvíjí NEN?

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) se pokusilo dodělat Národní elektronický nástroj (NEN) a připravit ho na požadavky nového zákona. Po devíti měsících úporné snahy vysoutěžit dodavatele zakázku raději zrušilo.

V červenci 2015 si MMR uvědomilo, že nový zákon o zadávacích řízeních (jak se tehdy zákon měl jmenovat) bude mít fatální dopad na všechny stávající elektronické nástroje. Vydalo tedy předběžné oznámení o tom, že bude do konce roku 2015 vypisovat zakázku na aktualizaci NENu. První předběžné oznámení se asi nepovedlo, proto 20. října 2015 ministerstvo publikovalo nové oznámení. Protože NEN patří MMR je potřeba každou jeho úpravu soutěžit v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Zakázka na úpravu NENu byla vypsána 12. ledna 2016 a na rozdíl od předběžných oznámení se týkala rovněž zajištění následné podpory provozu a rozvoje.

MMR nemělo jednoduchou úlohu. Jak vysoutěžit úpravy bezesporu složitého programátorského díla (NENu), aniž by vyzvalo přímo jeho tvůrce – společnost Tesco SW a.s.? Proč ho ministerstvo nemohlo vyzvat? Jednalo by se o přímé zadání, patrně formou jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU). Tuto formu „objednávky“ úředníci MMR i samotná ministryně opakovaně vylučovali. Navíc NEN byl vytvořen z dotačních peněz a je v majetku MMR, což vylučuje populární způsob zdůvodnění použití JŘBU a to pomocí vlastnictví autorských práv.

Ačkoliv bylo MMR opakovaně ze strany kontrolních orgánů upozorňováno na fakt, že vytvářejí u tak strategického systému závislost na jednom dodavateli a kráčí naprosto stejnou cestou, jakou se ubíral monitorovací systém MS 2014+, ministerstvo nesouhlasilo a chtělo to demonstrovat právě na této zakázce. Dokonce vznikla tisková zpráva MMR, kde se o zakázce na dopracování NENu říká:

„Jedna z hlavních výtek auditních orgánů je totiž založena na tom, že se MMR dostalo do pozice tzv. „vendor lock-in“ čili přílišné závislosti na stávajícím dodavateli. Pokud by ale jiný dodavatel byl schopen upravit současný systém NEN, MMR by závislé na stávajícím dodavateli nebylo.

Zakázka na úpravu NENu však byla vypsána velmi „podivně“ – zadávací dokumentaci najdete zde zde. Popis předmětu plnění se nachází v druhé příloze zadávací dokumentace, ve které je smlouva, která má Přílohu č. 1, kde je kapitola č. 3, která se jmenuje „Popis systému“.

Podle čeho mělo MMR tuto zakázku s předpokládanou hodnotou 15 mil Kč hodnotit? 60% tvořila cena a 40% „kvalita nabídkového prototypu“.  Nabídkový prototyp měl být v podstatě kompletní elektronický nástroj včetně nápovědy, vytvořený podle specifikace MMR.

Dle našeho názoru byla zadávací dokumentace vytvořena tak, aby zvýhodnila stávajícího dodavatele NENu. Tyto naše obavy nerozptýlily ani odpovědi na bezmála 70 dodatečných dotazů – zájemci o jejich vysvětlení nechť si vyzkouší jak se hledají informace v NENu, jedna z uživatelsky „příjemných“ vlastností je, že se nedá odkázat ani na konkrétní zakázku, natož na její dodatečné informace, takže nezbývá, než si proklikat profil MMR.

Jak to nakonec se zakázkou dopadlo? Ve lhůtě MMR obdrželo pouze jednu nabídku společnosti DEZADATA GROUP spol. s r.o., IČO 26812428 za cenu 54 474 200 Kč. Jak je to s nezávislostí této společnosti? Z obchodního rejtříku se dá dohledat, že jednatel společnosti DEZADATA Group spol. s r.o., prodal v lednu 2016 svoji společnost DEZADATA spol. s r.o. firmě TESSELA HOLDING SE, IČ: 04394232, která má statutárního ředitele RNDr. JOSEFA TESAŘÍKA, který je zároveň předsedou představenstva TESCO SW a.s., což je dodavatel a provozovatel systému NEN. Nepřekvapí, že jediným subdodavatelem Dezadata Group uvedeným v nabídce je právě Dezadata pana Tesaříka.

Pevně doufáme, že tímto postupem se MMR nebude ani snažit demonstrovat deklarovanou nezávislost na stávajícím dodavateli.

Zatím poslední dějství se odehrálo na začátku dubna, kdy MMR celou soutěž zrušilo a patrně připravuje nějaké jiné řešení, které by umožnilo přizpůsobit NEN novému zákonu.

Nezbývá než doufat, že MMR dostojí svým proklamacím a vyhlášením opravdu otevřeného výběrového řízení prokáže, že není závislé na stávajícím dodavateli a určitě jen shodou okolností i provozovateli NENu – firmě Tesco SW a.s. Věříme, že soutěž bude vyhlášena brzy, aby se stihl podzimní termín účinnosti nového zákona.

Pro zájemce – celé znění námitek, které byly zaslány na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže najdete zde zde

Aktualizace 30.5.2016: Doufat bohužel nepomohlo – žádná soutěž se neuskutečnila. MMR zadalo napřímo, bez soutěže, zakázku neúspěšnému uchazeči, firmě DEZADATA GROUP spol. s r.o. za bezmála 50 mil Kč, tedy více jak třikát dráž, než byla předpokládaná cena zakázky. Nyní chybí již jen slavnostní oznámení, jak MMR ušetřilo skoro 5 mil Kč proti původní nabídce a může nyní tuto soutěž prezentovat jak důkaz „nezávislosti“ na dodavateli Tesco SW.


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář