Jak zadat zakázku za 50mil Kč bez soutěže?

ak zadat „napřímo“ zakázku vybranému uchazeči zakázku v hodnotě více jak 2 mil Kč. Myslíte si, že to „nejde“? Tento článek poskytuje popis postupu jak toho dosáhnout. Nebojte se, nejedná se o návod k trestnému činu, tento postup je prověřen samotným Ministerstvem pro místní rozvoj, takže musí být v pořádku

Mnozí zadavatelé stojí před problémem, jak zadat zakázku zvolenému uchazeči (dále označen jako Vítězný) v hodnotě vyšší než 2 mil Kč. Tento postup by teoreticky měl být zakázaný zákonem, ale na příkladu garanta zákona o veřejných zakázkách Ministerstva pro místní rozvoj ukážeme, jak tento problém vyřešit v souladu se zákonem. Postup si budeme vysvětlovat na konkrétní  veřejné zakázce, ale měl by být použitelný univerzálně. O legálnosti tohoto postupu mohou být pochyby, ale když to projde samotnému MMR, tvůrci zákona o veřejných zakázkách, tvůrci všech možných metodik jak správně zadávat, věříme, že to projde i obyčejnému Frantovi Zadavateli.

Nyní k vlastnímu postupu – budeme to demonstrovat na zakázce v předpokládané hodnotě 15 mil Kč – například budeme soutěžit dodělání Národního elektronického nástroje, tedy nejprve dle zákona musíte použít některý ze zákonem daných postupů – například otevřené řízení. Pro zakázky malého rozsahu se tento přístup dá použít také, ale předpokládáme, že nikdo nebude chtít marnit čas a energii na „malou“ zakázku.

 1. Připravíme zadávací dokumentaci: dokumentace musí být složitá, vzájemně si odporující, s nejasným zadáním rozprostřeným v celém textu a zakomponovaným i do návrhu smlouvy. Rozsah doporučujeme alespoň 100 stran. Dobrým příkladem je třeba zadávací dokumentace na dodělání NENu. Používejte složitý a zmatený systém příloh, nechte Nechtěné zájemce (dále označeni jen jako Nechtění) najít technické zadání v příloze návrhu smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace, odkazující se na vlastní zkoumání Nechtěných, když ho odkážete na nějaký nezdokumentovaný softwarový systém, který si má sám nastudovat.
 2.  Nastavte kvalifikační kritéria – udělejte to hodně složitě, ať s tím má Nechtěný hodně práce, požadujte vzorky, nebo prototypy (které nesouvisí s předmětem zakázky), chtějte certifikaci, požadujte ISO certifikaci. Čím bude kvalifikace složitější a její splnění dražší, tím lépe.
 3. V rámci nabídky požadujte předložení nabídkového prototypu. Nabídkovým prototypem disponuje pouze váš Vítězný uchazeč a odpovídá plnění jiné obdobné veřejné zakázky, kterou jste ale již jednou vítězi zaplatili. Váš vítěz tak nebude muset do nabídky investovat žádné prostředky a ostatní Nechtěné od podání nabídky odradíte.
 4. Hodnotící kritéria stanovte nějak klasicky: například 60% cena a 40% umělecký dojem. Kvalitativní kritérium rozveďte tak, ať ani hodnotící komise není schopna určit, co má vlastně hodnotit a podle jakých ukazatelů. Nezapomeňte hodnotit kritéria jako „intuitivnost“ „přívětivost“, „úplnost“, „vzhled“ a další parametry, nad kterými může Nechtěný  donekonečna přemýšlet.
 5. Požadavkem na jistinu také nic nepokazíte.
 6. Nastavte nějak rozumně přepokládanou hodnotu – doporučujeme cenu díla 3-4x podcenit, aby si ti zoufalci, kteří by chtěli vaši zakázku získat poctivě, dobře rozmysleli, zdali se za ty peníze tím vůbec zabývat. Vítězný samozřejmě ví, že máte nechystáno mnohem více.
 7. Čím bude zadávací dokumentace složitější a nepřehlednější, tím lépe.
 8. Uveřejněte vaše dílo ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu. Je třeba striktně dbát na splnění všech zákonných požadavků.
 9. Nyní se patrně strhne lavina žádostí o dodatečné informace – nezoufejte, čím více jich bude, tím lepší budete mít pocit, že jste zakázku dobře připravili. Váš Vítězný se nějakými dotazy nemusí zabývat – všechno jste už určitě vysvětlil, zatím zůstává v klidu, jeho čas teprve přijde. Ostatní uchazeči (dále pak Nechtění) se budou mořit snahou zjistit, co vlastně chcete soutěžit a jak to chcete hodnotit.
 10. Vyřizujte dodatečné dotazy – přistupte k tomu odpovědně, ale z pozice, že jste přece již vše napsali do zadávací dokumentace. Snažte se neposkytnout žádné další informace nebo vysvětlení, ale dejte si na druhou stranu pozor, aby vás někdo neobvinil, že jednáte účelově, nebo porušujete zákon neřešením dodatečných informací. POZOR!  Zásadní rozpory v zadávacích podmínkách vysvětlujte jen velice opatrně, tak abyste formálně odpověděli, ale zároveň ponechali tazatele v trvající nejistotě. Spoléhejte na to, že to Nechtěné přestane bavit.
 11. Nastane čas otevírání obálek – pokud jste doposud vše udělali dobře, máte na stole jedinou nabídku, a to od Vítězného. Nikdo jiný totiž nebyl schopen nabídku vytvořit a následně podat.
 12. Dále máte pravděpodobně na krku touto dobou ÚOHS, kam si budou stěžovat (zde zde) zájemci, kteří ještě stále nepochopili, že jejich nabídky nechcete. Klid – nepropadejte panice.
 13. Otevřete obálku a posuzujte jedinou nabídku – bohužel se ukáže, že žádná (jediná) z nabídek nesplňuje zadávací podmínky, uchazeč něco přehlédl v dokumentaci, nebo se netrefil s cenou, případně o den protáhl harmonogram jako v našem konkrétním případě. Vítězný si například řekl o 54 milionů Kč, tedy skoro o 40 milionů Kč více, než jste „předpokládali“.
 14. V této situaci nezůstává jiná možnost než zakázku zrušit. Pozor, ale zrušení musíte udělat rychle, aby náhodou ÚOHS ještě nestihl vydat předběžné opatření, kterým by zakázal zadavateli pokračovat v zadávacím řízení, nedej bože rozhodnout o diskriminačně nastavených zadávacích podmínkách. Řízení zrušíte z důvodu uvedeného v § 84 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách – vašeho vítěze jste totiž vyloučili ze zadávacího řízení, něco jste v jeho nabídce našli a váš vítěz se pochopitelně proti vyloučení nebrání.
 15. Oznamte ÚOHS zrušení zadávacího řízení, ÚOHS pak zastaví správní řízení o námitkách všech Nechtěných – nemá již o čem jednat, nemá zadávací řízení.
 16. Pokračujte v jednání s vítězným uchazečem, dle §22 zákona o veřejných zakázkách pomocí jednacího řízení s uveřejněním. Důvodem pro použití tohoto řízení je předvídaná situace, kdy vám v předchozím zrušeném řízení byla podána pouze jedna nabídka, která navíc „nesplnila“ vaše požadavky. A protože byla naštěstí tato nabídka podána v řádně zalepené obálce, můžete navíc z tohoto jednacího řízení s uveřejněním udělat vlastně jednací řízení bez uveřejnění dle § 22 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách. Nikdo se tedy o řízení nedozví, dokud nebude uzavřena smlouva. Pokud se některý o odmítnutých zájemců zeptá na další postup ve věci prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádný strach. Nejen že vyřídíte jeho dotaz opožděně v rozporu se zákonem, navíc odpovíte tak, že další postup zatím zvažujete. Přitom ale pilně pracujete na jednacím řízení. Pozor však na lhůty. MMR v pátek 29.4. oficiálně prohlásilo, že není známo, na základě jakého zadávacího řízení bude uzavřena smlouva, ale již ve středu další týden (4.5.2016) podepisuje smlouvu s Vítězným. Pozn.: Na MMR mají špatně nastavený kalendář, odpověď na výzvu o poskytnutí informací je datována 25.2.2016, ale odeslána a doručena 29.4.2016
 17. V rámci jednacího řízení vyjednáte nějakém symbolickém snížení nabídkové ceny Vítězného, třeba 10%. Budete pochváleni, jaký jste dobrý hospodář.
 18. Uzavřete smlouvu s Vítězným a následně ji pak umístěte na profil zadavatele.
 19. Pochlubte se (poslední odstavec tiskové zprávy), že jste ušetřili proti původní nabídce. Že je to 3x dražší než původně si při troše štěstí nikdo nevšimne. Pokud ano, odkažte se nemožnost získat plnění za předpokládanou hodnotu.

Tento postup dokumentujeme pro užití všemi zadavateli, neboť věříme, že tato pokročilá právní konstrukce není  vyhrazena pouze k použití MMR. V případě technických dotazů odkazujeme zájemce na studium podkladů soutěže na dodělání NENu, kterou autor v roli Nechtěného absolvoval.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář