NEN referenční materiály

NÁRODNÍ ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ (NEN)

REFERENČNÍ MATERIÁLY

(1) Usnesaní vlády k NENu k dispozici na http://www.portal-vz.cz/getmedia/54cf4967-5a88-4eef-bcea-384035f8a2cc/UV-628_2014.pdf

(2) Pravidla NEN k dispozici na http://www.portal-vz.cz/getmedia/47159957-b9c9-4afb-9d65-0d4fb42464c6/Priloha-c-2_Pravidla-NEN_final_-do-PM-II_v2-0.pdf

(3) Podnět na přezkoumání postupu České republiky – Ministerstvo pro místní rozvoj při zadávání a realizaci veřejné zakázky s názvem „Vývoj Národního elektronického nástroje (NEN) – systémový integrátor“ (mj. rozpor díla s nabídkou vybraného dodavatele) podaný Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne 30. 9. 2014UOHS_podani1.pdf (1,7 MB)

(4) Podnět – podezření z narušení hospodářské soutěže Českou republikou – Ministerstvem pro místní rozvoj v souvislosti s vývojem a provozem Národního elektronického nástroje (NEN) podaný Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne 30. 9. 2014: UOHS_podani2.pdf (2,6 MB)

(5) Žádost ve věci „Rozhraní národního elektronického nástroje“ zaslaná Ministerstvu pro místní rozvoj společností Tender systems s.r.o. dne 9. 9. 2014 (do dnešního dne – 2. 10. 2014 bez jakékoliv reakce). Zadost_rozhrani_NEN.pdf (442,5 kB)

(6) Variantní studie proveditelnosti k projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek Studie_proveditelnosti_NIPEZ_final.pdf (1,7 MB)

(7) Webová stránka, na které je NEN provozován – https://nen.nipez.cz

(8) harmonogram nasazování postupně dodělávaných funkcionalit (k dispozici zde )

(9) nabídka vítězného uchazeče veřejné zakázky „Vývoj Národního elektronického nástroje (NEN) – systémový integrátor“ (k dispozici mj. na profilu zadavatele – Ministerstva pro místní rozvoj)

(10) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Vývoj Národního elektronického nástroje (NEN) – systémový integrátor“ (k dispozici na profilu zadavatele – Ministerstva pro místní rozvoj)

(11) smlouva o dílo uzavřená mezi vybraným uchazečem veřejné zakázky „Vývoj Národního elektronického nástroje (NEN) – systémový integrátor“ (DATASYS s.r.o.) a Ministerstvem pro místní rozvoj, ve znění pozdějších dodatků (k dispozici na profilu zadavatele – Ministerstva pro místní rozvoj)

(12) článek Česká pozice „Národní elektronický nástroj aneb Jak to nedělat“ (k dispozici na http://ceskapozice.lidovky.cz/projekt-narodni-elektronicky-nastroj-aneb-jak-to-nedelat-pzf-/tema.aspx?c=A140122_230912_pozice_138765)

(13) článek vz24.cz „Předražený software pro zadávání veřejných zakázek neušetřil ještě ani korunu“ (k dispozici na http://www.vz24.cz/clanky/predrazeny-software-pro-zadavani-verejnych-zakazek-neusetril-jeste-ani-korunu/)

(14) článek Veřejné zakázky 1/2014 „Ministerstvo pro místní rozvoj chystá další komplikaci ve veřejných zakázkách“

(15) článek INDOC „Česká pozice rozebrala průšvih MMR s Národním elektronickým nástrojem. Zodpovědné úředníky neuvedla“ (http://www.indoc.cz/prusvih-nen-je-svoboduv-a-sixtuv)

(16) reportáž „Cestičky do ráje“ o spol. DATASYS (Reportéři ČT, Česká televize, premiéra 29. 9. 2014 ve 21:30, k dispozici na http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/)

(17) kauza spol. Tesco SW (např. viz http://www.lidovky.cz/zasah-na-prerovskem-magistratu-policie-proveruje-zakazku-za-138-milionu-1ni-/zpravy-domov.aspx?c=A140930_161857_ln_domov_rof)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář