NEN ztrácí funkčnost i dech

V polovině prosince 2017 se objevil nový certifikát elektronického nástroje NEN. Tento certifikát má však dva problémy:

  • Certifikát je udělen pro verzi NEN 2.0, což je naprosto stejná verze, jako byla certifikována v únoru 2017, té verze NEN, která byla zhotovena na základě zakázané smlouvy a neplatné veřejné zakázky.
  • Certifikát z prosince osvědčuje shodu se zákonem pouze v rozsahu písmen a) a b) odstavce 2, §9 vyhlášky 260/2016 Sb. Což je velký úbytek funkcionality od února 2017 (chybí písmena c), d), e), f) a g)

Logicky novější certifikát na stejnou verzi by měl nahrazovat starší. Znamená to tedy, že NEN ztratil 5 ze 7 hlavních certifikovaných funkcí?

Nově tedy NEN není certifikován na:

c) pro elektronickou aukci,

d) pro rámcové dohody,

e) pro dynamický nákupní systém,

f) pro elektronickou realizaci soutěží o návrh,

g) pro elektronický katalog.

Další zajímavou otázkou je, na základě jaké veřejné zakázky, nebo objednávky byla zhotovena verze, která byla v prosinci certifikována. Registr smluv ani profil zadavatele neobsahuje žádnou zakázku k tomuto tématu.

V kuloárech se říká, že záměrem bylo v prosinci jen re-certifikovat postupy a) a b). Proč však byl vydán certifikát jen na tyto postupy, není jasné.

Aktualizace 26.3.: Na portálu NEN se objevilo vysvětlení, že platí zároveň oba certifikáty.

Certifikát z prosince 2017

Certifikát z února 2017

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář