Nesoutěžíme – objednáváme!

Aktualizace 15. 1. 2018, doplněny nejnovější objednávky/smlouvy.

Ministerstvo pro místní rozvoj má chronický problém s vypisováním veřejných zakázek souvisejících s NEN. Většina jich končí ostudou, tedy pokutou, případně zákazem plnění smlouvy.

Zvolilo proto inovativní řešení, jak se tomuto stavu vyhnout: nebude soutěžit, bude objednávat. Ještě štěstí, že máme registr smluv, kde si tyto perly můžeme vyhledat:

Zde je pár příkladů:

Objednávka Dodavatel Cena Odkaz
Zpracování dvou odborných oponentních posudků na zadávací podmínky VZ z oblasti IT projektů Pražská znalecká kancelář, s.r.o.                     235 950 https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/93977
Předmětem objednávky je definice enterprise architektury Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (dále jen „NIPEZ“) LinkSoft Technologies Ltd. – organizační složka                     592 900 https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/284197
Specifikace procesu udělování výjimek z používání Národního elektronického nástroje GRANT THORNTON ADVISORY S.R.O.                     592 900 https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/478557
Příprava a zpracování zadávacích podmínek k veřejné zakázce „Pořízení SW licencí a servisní podpory databázavého systému C SYSTEM CZ                     242 000 https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/774505
smluvní zajištění partnera, který spolu s MMR připraví věcné podklady pro zadávací dokumentaci NEN ROWAN LEGAL, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ                     508 200 https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/1934862
Zajištění následující služby potřebné pro zajištění vzděláváni a odborné podpory Národního elektronického nástroje („NEN“) TESCO SW                     242 000 https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/1945246
Advokátní služby spojené s řešením aktuálních pracovních úkolů Odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí (OEVZK MMR) AK BRODEC & PARTNERS                     605 000 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1990182
Zajištění následující služby potřebné pro zajištění dalšího vzdělávání a odborné podpory Národního elektronického nástroje TESCO SW                     363 000 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2270294
Zpracování detailní Technické specifikace pro Soubor centrálních služeb NIPEZ TAF POINT, s.r.o.                     605 000 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2846438
Rozšíření e-learningu na NEN LinkSoft Technologies Ltd. – organizační složka                     242 000 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2371290
znalecký posudek „Dodání databázového systému, potřebných licencí včetně implementace a podpory“ GRANT THORNTON ADVISORY S.R.O.                     235 950 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2580942
Právní služby spojené s problematikou Národního elektronického nástroje aelektronických tržišť
JUDr. Martin TONNER,advokát                     605 000 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3110378
Bezpečnostní audit AutoCont CZ a. s.                     598 950 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3247262
Odborná podpora při zadávání veřejné zakázky na dodání aimplementaci databázového systému
C SYSTEM CZ a. s.                     353 000 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3375882
Zpracování znaleckého posudku u veřejné zakázky „Servis aplikace NEN“ Grant Thornton Valuations, a. s.                     423 500 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3491150
Odborná podpora při zadávání a realizaci veřejné zakázky na implementaci SCS NIPEZ TAF Point s. r. o.                     580 800 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3656916
Zpracování dokumentu „Identifikace a hodnocení aktiv informačního systému NEN“
Taylor MacCoy, s. r. o.                     598 900 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3712656
Zpracování odborného posudku k veřejné zakázce na dodání a implementaci modulů SCS NIPEZ
Grant Thornton Valuations, a.s.                     423 379 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3773504
Zátěžové testy – testování celé infrastruktury aplikace NEN C SYSTEM CZ a. s. 603 185 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3888272
Provoz, technická podpora a aktualizace číselníků NIPEZ v období od 1.1.2018 do 28.2.2018 AURA s. r. o. 200 659 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4372000
CELKEM                            8 651 614 Kč

Neprůhledného způsobu zadávání veřejných zakázek si všimla i opozice, dne 26. 9. 2017 o tom informovaly deníky idnes.czEcho24 a Eurozpravy.cz.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář