Práce zastavit, rozklad odmítnut

Zakázka na přizpůsobení NENu na nový zákon byla definitivně zastavena. Dnes vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutí, ve kterém označil rozklad podaný MMR za opožděný a zamítl ho. Platí tedy prvostupňové rozhodnutí o zákazu plnění smlouvy a pokutě 500 000 Kč, kterou si MMR vysloužilo za zadání této zakázky v rozporu se zákonem.

Je zřejmé, že MMR podle tohoto rozhodnutí nemůže dodělat NEN tak, aby byl v souladu se zákonem, neboť nejen že mu chybí funkčnost software, ale nemá zajištěn ani provoz upraveného NENu. Bude bezpochyby zajímavé, jak MMR vysvětlí práce a platby na NEN realizované od poloviny prosince do dnešní doby, které MMR provádělo, i když vědělo, že rozklad nepodali, a tím pádem rozhodnutí o zastavení plnění smlouvy nabylo právní moci.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář