Soulad NEN se zákonem

Nejvyšší kontrolní úřad vypsal na Národním elektronickém nástroji zakázku s názvem „„PDAT- 2016, poskytování servisní podpory pro datový sklad“. Dle názoru stěžovatele, byla zakázka vypsána v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, neboť nástroj (NEN), na kterém zakázka byla vypsána, neodpovídá požadavkům zákona 134/2016 Sb. a prováděcím vyhláškám, specificky vyhlášce č. 168/2016 Sb. a 260/2016 Sb.

Úplné znění námitky najdete zde. Z použitých argumentů vybíráme:

  • Nesprávné fungování profilu zadavatele.
  • Chybná evidence času a data uveřejnění zakázky a jednotlivých dokumentů s ní souvisejících.
  • Špatné fungování auditní stopy k veřejné zakázce.
  • Neplnění pravidel přístupnosti a tím omezení velké části uchazečů.

Zadavatel přezkoumal podanou námitku a rozhodl se jí vyhovět a předmětné zadávací řízení zrušil. Rozhodnutí o námitkách najdete zde.

Tím, že zadavatel dal zapravdu stěžovateli a uznal oprávněnost jeho námitek, potvrdil velmi sporný stav souladu Národního elektronického nástroje s požadavky zákona o zadávání veřejných zakázek. Ačkoliv MMR opakovaně tvrdí, že NEN je plně v souladu se zákonem, dá se poměrně jednoduše na konkrétních případech demonstrovat, že toto tvrzení není pravdivé. K tomuto závěru došel i Nejvyšší kontrolní úřad, který námitky zadavatele vyhodnotil jako oprávněné.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář