Tiskovka ÚV, Prima Partie – jedeme dál

Dnes odpoledne proběhla tisková konference, na které padlo i několik slov o národním elektronické nástroji. Dovolujeme si některé výroky paní ministryně Šlechtové okomentovat, neboť se nám jeví, že nemá úplně přesné informace.  Přepisujeme pouze výroky, na které chceme reagovat, přesné znění i celou konferenci najdete například na webu ČT 24.

EDIT 28.11.: Protože podobné argumenty zazněly i v nedělní Partii na televizi Prima, doplňuje i komentáře k tomuto vystoupení na konci článku.

Š: Budeme podávat rozklad do 7. prosince

Komentář: Nález Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je prvoinstanční, takže MMR má právo podat rozklad.

Š: MMR vyhlásilo veřejnou zakázku na základě znaleckého posudku, nicméně to je předmětem podnětu konkurenčních společností, které mají své vlastní komerční nástroje

Komentář 1: Dokument, na který se ministryně odvolává není znaleckým posudkem a byl dokončen až po vyhlášení zakázky.

Komentář 2: Komerční firmy nemohou být „konkurencí“ k Ministerstvu pro místní rozvoj. Na druhou stranu jsme přesvědčeni, že ani MMR by nemělo konkurovat komerčním firmám, neboť jeho role je naprosto odlišná.

Komentář 3: Jak se píše v odstavci č. 187 a 188 Rozhodnutí, MMR se ani neřídilo doporučeními vlastního posudku.

Š: ÚOHS si nechal udělat vlastní znalecký posudek, který říká opak. Takže se domnívám, že budou proti sobě bojovat i znalci

Komentář: paní ministryně patrně neměla prostor si nález ÚOHS podrobně prostudovat, neboť v něm zmiňovaný znalecký posudek  figuruje jen jako jeden z mnoha důkazních materiálů. Jsme přesvědčení, že spolu rozhodně znalci bojovat nebudou, protože znalecký posudek se zabýval převážně kvalitou zadávací dokumentace.

Š: Nechala jsem si udělat 3. znalecký posudek, který bude součástí našeho rozkladu

Komentář: Což určitě bude něco vypovídat o kvalitě a nezávislosti tohoto posudku.

Š: Nemá to vliv na funkčnost elektronického nástroje.

Komentář: Ačkoliv diskutované rozhodnutí ÚOHS nezastaví okamžitě práce na NEN, zvyšuje nejistotu zadavatelů, kteří na NEN pracují. Vzhledem k problémům s vývojem je velmi nepravděpodobné, že by NEN získal certifikaci na shodu se zákonem. Navíc jak bylo v průběhu řízení doloženo, úprava na nový zákon není ještě stále hotová.

Pokud by rozklad dopadl v neprospěch MMR, stala by se smlouva na realizaci úprav NEN na nový zákon neplatnou a MMR by tyto úpravy nebylo schopno používat. Zakázky procesované na takto upraveném NEN by pak patrně byly považovány za zakázky zadané na nástroji, který nebyl v souladu se zákonem.

Premiér Sobotka: …Je v zájmu daňového poplatníka, aby ke koncentraci elektronického zadávání došlo …

Komentář: Jak to může být v zájmu daňového poplatníka, když to stojí násobně více než privátní řešení, při realizaci je opakovaně porušován zákon a dochází k plýtvání veřejných prostředků, se nám nepodařilo pochopit. ÚOHS rozhodl, že MMR (garant veřejného zadávání) buď neumí zadávat, nebo v horším případě zákon úmyslně porušuje a premiér se tváří, že ministryni věří, že za to mohou „konkurenční“ firmy.

Je to jak ze satirického videa níže – všichni vědí, že je to hloupost, ale jedeme dále…

Komentáře k vystoupení ministryně Šlechtové v pořadu Partie.

1. Opět se objevilo nepravdivé tvrzení, že zakázka byla vyhlášena na základě znaleckého posudku. Dokument, který p. ministryně zmiňuje, není znaleckým posudkem a navíc byl dokončen až v polovině února.

2. Ministryně zmiňuje, že nepoužiji JŘBU

Vysvětlení: MMR přistoupilo sice k jednacímu řízení s uveřejněním ale v režimu bez uveřejnění. Navíc MMR nezveřejnilo záměr uzavřít smlouvu. Což sice není protiprávní, ale je to minimálně velmi zvláštní postup, který vytýká i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. viz např. odstavce č. 291 – 293 Rozhodnutí.

3. Opakuje se tvrzení o boji znaleckých posudků – znalecký posudek, který si zadal ÚOHS je jen jedním z důkazů, na základě kterých ÚOHS rozhodnutí vydal.

3. Š: „NEN je funkční“ – NEN není funkční, nemá, mimo jiné, certifikát shody na nový zákon, který prokazuje, že odpovídá požadavkům nového zákona. Navíc jeho probíhající úprava byla s velkou pravděpodobností realizována v rozporu se zákonem.

4. Š: „NEN musíme mít“ – NEN nemusíme mít, NEN po nás ani legislativa, ani Evropská komise nepožaduje. NEN je to výmysl MMR, který byl užitečný kolem roku 2010, kdy vznikal, ale v roce 2016/2017 je to projekt, který je velmi obtížné udržet při životě. Stává se z něj jen prostředek pro čerpání stovek miliónů korun z veřejných rozpočtů. NEN ještě ani pořádně nefunguje a MMR už bude muset kupovat nový HW na kterém běží. Ten původní již zastaral a stál kolem 20 mil Kč. Pořízení licencí na Oracle, který se do řešení dostal kvůli změně způsobu řešení, bude stát určitě více jak 100 mil Kč.

5. Š: „Musí se v něm zadávat“ – jak konstatuje ÚOHS, NEN je zcela minoritní platforma pro zadávání veřejných zakázek. (viz odstavec č. 380 Rozhodnutí) Od 1.10. do 29.11. se nepodařilo zahájit žádné nové otevřené řízení veřejných zadavatelů na tomto nástroji. MMR by mělo místo prázdných proklamací zjistit, proč skoro 2 roky od dokončení nástroje a vynaložení stovek mil Kč jej využívá méně než 100 zadavatelů a podíl na objemu veřejných zakázek nedosahuje ani 0,5%.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář