ÚOHS zastavil práce na NEN a udělil MMR pokutu

Ve svém včerejším rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyhověl návrhu firmy QCM a zakázal plnění smlouvy na dodělání NEN. Navíc MMR dostalo pokutu ve výši 500 000 Kč za flagrantní porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Více najdete v článku: MMR: zákaz plnění smlouvy a pokuta 500 000 Kč

Ačkoliv se MMR může proti rozhodnutí odvolat, detailně zpracovaná argumentace ÚOHS nedává příliš prostoru pro manévrování. Rozhodnutí velmi komplikuje dodělání NEN na požadavky nového zákona a znejisťuje ty nešťastníky z řad zadavatelů, kteří uvěřili slibům MMR, že zadávání na NEN je v pořádku. Doufáme, že MMR uzná svoji chybu a nebude se snažit tutou kauzu zamést pod koberec, jak se o to pokouší s problémem chybějící certifikace NEN.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář