ÚOHS zpochybnil vlastní rozhodnutí

ÚOHS se rozhodl popřít rozhodovací praxi loňského roku, když aplikoval rozsudek Nejvyššího správního soudu. Dokud platil zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pohlíželo se na podání k ÚOHS jako na platné, pouze když bylo podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem.  Takto skončilo i podání rozkladu MMR na prvoinstanční rozhodnutí o zastavení plnění smlouvy.Po 10 měsících však úřad své rozhodnutí přehodnotil a prohlásil, že pravomocné rozhodnutí již pravomocné není a rozklad byl podán v souladu se zákonem.

Více na: http://www.nenen.cz/news/uohs-zpochybnil-vlastni-rozhodnuti/

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář