ÚOHS zpochybnil vlastní rozhodnutí

ÚOHS se rozhodl popřít rozhodovací praxi loňského roku, když aplikoval rozsudek Nejvyššího správního soudu. Dokud platil zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pohlíželo se na podání k ÚOHS jako na platné, pouze když bylo podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem.  Takto skončilo i podání rozkladu MMR na prvoinstanční rozhodnutí o zastavení plnění smlouvy.Po 10 měsících však úřad své rozhodnutí přehodnotil a prohlásil, že pravomocné rozhodnutí již pravomocné není a rozklad byl podán v souladu se zákonem.

Rozklad se tedy bude řešit znovu. Co to znamená?

V prvé řadě to, že MMR může pokračovat v pracích na NEN. Není tedy vyloučeno, že se objeví nová verze NEN, o které bude MMR tvrdit, že vznikla až v okamžiku, kdy ÚOHS prohlásil, že zákaz plnění smlouvy neplatí. Verze se může objevit až někdy později (například až v zimě nebo dokonce na jaře) a ministerstvo bude o nové verzi pravděpodobně tvrdit, že byla naprogramována v době, kdy zákaz plnění neplatil a nyní ji provozovatel (Tesco SW) nasazuje. Tuto argumentaci používalo již na přelomu let 2016/2017, kdy na základě rozhodnutí ÚOHS nemohlo pracovat na dalším vývoji NEN, ale kvůli certifikaci jej nutně potřebovalo dokončit.

V tomto případě to však znamená i zpochybnění celého institutu zákazu plnění smlouvy. Všechny zúčastněné strany si byly jasně vědomy, že zákaz plnění smlouvy platí od 6.12.2016 – jenže podle současného stanoviska ÚOHS mohlo MMR dále pokračovat v plnění. Úřad tím zpochybnil jednu z nejdůležitějších právních zásad kontinentálního právního systému, zásadu právní jistoty.

Jaký smysl má v tomto případě zákaz plnění smlouvy? Na jaře 2016 si společnost QCM stěžovala, že MMR zadalo bez výběrového řízení zakázku za 50 mil Kč holdingu Tesco SW, tedy tvůrci a provozovateli NEN. Oprávněně očekávala, že ÚOHS zastaví plnění smlouvy a donutí zadavatele vypsat novou veřejnou zakázku, která bude v souladu se zákonem. Realita však byla taková, že po několikaměsíčním rozhodování sice ÚOHS skutečně zastavil plnění, zadavatel (MMR) však prohlásil, že už je zakázka téměř hotova. Práce na NEN vyvrcholily ale až v únoru 2017 jeho certifikací. Následně dokonce samo ministerstvo přiznalo, že práce (i přes tehdy ještě pravomocné rozhodnutí) probíhaly až do samotné certifikace. Svým nynějším rozhodnutím o obnově rozkladového řízení ÚOHS v podstatě anuloval poslední zbytky účinnosti zákazu plnění smlouvy a uvolnil MMR ruce ve vyhazování dalších peněz na další netransparentní zakázky.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář