Věř a víra tvá ti zakázky elektronizuje

Současné vedení Ministerstva pro místní rozvoj se bezesporu zapsalo hluboko do dějin zadávání veřejných zakázek. Není to jen autorství nového zákona, ale především zahrnutí nového prvku do teorie veřejných zakázek a tím je víra.

Víra a zvláště silná víra se stala nezbytnou výbavou každého, kdo potřeboval a potřebuje pracovat s veřejnými zakázkami v poslední době. Ani zdaleka se se aplikace víry neomezuje na obecné a nadužívané „věřím, že to dobře dopadne“, nebo zbožné: „doufáme, že mne nezavřou“. MMR skvěle rozvinulo uplatňování víry tam, kde nestačí, či chybí legislativa. Prolnutí světského a duchovního přístupu je bezesporu největší inovací MMR

Jak se to projevuje v praxi?

Je potřeba věřit, že vyhláška 260/2016 Sb. bude hotová včas. Když se to nepovedlo a 3 měsíce jsme neměli certifikační orgán na elektronické nástroje, bylo potřeba věřit, že je vše v pořádku. NEN neměl certifikaci do 13.2.2017, ale MMR prohlásilo, že je plně v souladu se zákonem a bylo třeba tomu věřit. Jak jinak by mohli zadavatelé celý podzim a zimu 2016/2017 používat tento nástroj?

Aplikace víry se vztahuje i vlastní konání MMR. Když MMR přidělilo zakázku za 50M na dodělání NEN bílému koni společnosti Tesco SW, ministryně Šlechtová věřila, že tímto způsobem prokáže transparentnost procesu zadávání. Když ÚOHS zakázal plnění smlouvy, MMR v dobré víře pokračovalo v čerpání smlouvy a dokonce platilo, věřilo totiž, že podalo rozklad včas. Na všetečné dotazy zadavatelů, jak je na tom NEN se shodou se zákonem v době, kdy ještě MMR válčilo s certifikačním orgánem, vydalo MMR prohlášení, ze kterého plyne, že je přesvědčeno, že splňuje požadavky zákona.

Víru hojně používají i samotní představitelé MMR. Ministryně Šlechtová věří, že i když Microsoft napsal, že podpora klíčové součásti NEN – Silverlight končí, bude stále tento SW podporovat. Tomu, že brzy již nebude použitelný prohlížeč, který by NEN uměl otevřít, naopak nevěří. Ministryně věří, že koncesionáři tržišť budou po skončení koncesní smlouvy, dále bezplatně tržiště provozovat. V tomto případě nic jiného, než víra nepomůže, neboť smlouva nebude. Ministryně také věří, že má v NEN přes 1500 dodavatelů, že je živých jen zlomek, samozřejmě nevadí. Její víru v uživatelskou přívětivost NEN nejde ničím zviklat a to přesto, že desítky zadavatelů naříkají nad složitostí NEN.

Jak víme, duchovní moc je často nadřazena světské, což se zvláště hodí při aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek. Nemusíte řešit připomínky uchazečů, nemusíte moc řešit soutěžení, účastníky vybíráte, nebo přímo objednáváte. Na rozhodnutí ÚOHS nedbáte.

Víra je nyní asi jediné, co zbývá centrálním zadavatelům. Za 10 dní končí provoz stávajících elektronických tržišť a MMR stále neví, jak to bude probíhat od 1.7. Všichni věří, že vláda ve středu 21. 6. nějak rozhodne, ale na implementaci nového nařízení bude jen několik málo dní.

My, z iniciativy NeNEN jsme bohužel jinověrci, ale také věříme. Věříme, že již brzy nastane doba, kdy fakta dostanou přednost před vírou, racionální argumenty před emocemi. Věříme, že se MMR vrátí k činnostem spojeným s tvorbou správného prostředí pro zadávání zakázek a podnikání nechá na podnikatelských subjektech.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář