Začněte pracovat s NENem

Článek obsahuje postup, jakým způsobem otestovat NEN a co zvážit při přechodu na něj.

Někteří zadavatelé se nás dotazují jak nejjednodušeji otestovat NEN, aby získali relevantní podklady k rozhodnutí, zdali přejít na NEN okamžitě (MMR slibovalo ostrý provoz od 1. 1. 2015), nebo počkat na dokončení jeho vývoje, případně pokračovat v používání vlastních nástrojů.

Pro tento účel doporučujeme aplikovat následující postup:

 1. Celý systém Národního elektronického nástroje je zprovozněn na webových stránkách https://nen.nipez.cz/.
 2. Nainstalujte si na počítač prostředí SilverLight, které vyžaduje administrátorský přístup k PC a asi 300 MB volného prostoru na disku.
 3. Proveďte registraci vaší organizace a založte si potřebný počet uživatelských účtů – pomůže vám k tomu stručná příručka Registrace a správa organizace, osob a řízení přístupových oprávnění pro zadavatele (43 stran).
 4. Prostudujte si dokumentaci systému NEN. Na celkem 1566 stranách (což je o 299 stránek více než má celá trilogie Pán prstenů od J. R. R. Tolkiena) najdete základní informace o práci se systémem.  Pokud dokumentaci nezvládnete prostudovat v pracovní době, měla by se vejít na jedno CD, které pak můžete studovat doma. Přehled dokumentace je v přiložené tabulce níže a je platný k 24. 1. 2015.
 5. Otestujte si v NENu vámi běžně používané zadávací postupy. Případným chybovým hlášením nevěnujte pozornost. Ačkoliv byl NEN v plné funkcionalitě převzat v dubnu 2014, probíhají stále „dokončovací práce“ a chybějící funkcionalita je operativně dodělávána.
 6. Pokud jste si jisti, že zvládáte funkcionalitu NENu, rozumíte příručkám, a otestovali jste si běžné zadávací postupy, můžete přistoupit k jeho aktivnímu používání.
 7. Ministerstvo pro místní rozvoj slibovalo ostrý provoz NENu od 1. 1. 2015, ověřte si prosím, zda tato skutečnost opravdu nastala, zdali systém má certifikaci dle vyhlášky 9/2011 Sb. a pokud jsou tato kritéria splněna, zahajte proces migrace vašich veřejných zakázek ze stávajícího profilu na NEN.
 8. Požádejte svého stávajícího provozovatele profilu, aby si prostudovat následující dokumenty: příručku TS NEN IEN (10MB), Metodika IEN (6 stran), Import profilu do NEN (8 stran), předávané položky do NEN (8 stran) a XML specifikaci pro předávání dat (28 stran).
 9. Požádejte svého provozovatele profilu o nacenění pracnosti migrace vašich zakázek dle metodiky MMR  do NENu. Váš současný provozovatel profilu bude muset připravit export dat dle MMR specifikace XML (28 stran) a odladit s vámi validitu dat.
 10. Pokud akceptujete cenu migrace, vyčkejte na okamžik, kdy na vašem stávajícím profilu není publikována žádná zakázka ve stádiu „příjem nabídek“.
 11. Jakmile nastane vhodný okamžik, proveďte export a následně import dle příručky MMR (Import profilu do NEN). Nezapomeňte si od stávajícího poskytovatele vyžádat „záznamový soubor“ ke všem přenášeným zakázkám, který musí být opatřený časovým razítkem.
 12. Porovnejte výsledek migrace se stávajícím profilem, pokud vzniknout rozdíly, proces od bodu 8 opakujte.
 13. Jakmile se vám podaří proces úspěšně dokončit, můžete se se stávajícím dodavatelem služeb dohodnout na výpovědi smlouvy.

Přejeme Vám úspěšné testování.

Příručka Stránky Velikost v MB
Základní charakteristika NEN

16

4,151

Uživatelské rozhraní NEN

36

6,658

Registrace a správa organizace, osob a řízení přístupových oprávnění pro zadavatele

43

5,157

Informační deska NEN

14

3,437

Principy práce s certifikáty v aplikaci NEN z pohledu dodavatelů a zadavatelů

61

9,158

Profil zadavatele NEN

52

10,5

Pracovní deska zadavatele

11

2,768

Zjednodušené podlimitní řízení

102

35,627

Otevřené řízení

123

35,609

Administrace zadávacích postupů v NEN

20

6,583

Přímé zadání – veřejná zakázka malého rozsahu

65

23,314

Otevřená výzva – veřejná zakázka malého rozsahu

86

30,185

Uzavřená výzva – veřejná zakázka malého rozsahu

68

20,861

Přímé zadání na základě výjimky dle ZVZ

68

20,244

Systém pro centralizované zadávání

89

21,196

Jednací řízení bez uveřejnění

112

36,606

Parametrizace elektronické aukce

27

5,378

jednací řízení s uveřejněním

174

45,378

Jednací řízení s uveřejněním bez uveřejnění dle §22 odst. 2 ZVZ

102

33,709

Užší řízení

159

42,54

Metodika pro připojování individuálních elektronických nástrojů (včetně elektronických tržišť veřejné správy)

6

0,426

Dodavatel

53

12,077

Externí administrátor

12

2,251

Úkony zadavatele v NEN

35

8,276

Nestandardní stavy v NEN

32

5,331

Celkem

1566 stran

427,42 MB

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář