Zákaz rozvoje NEN potvrzen

Odvolávám, co jsem odvolal a nařizuji, co jsem nařídil.

ÚOHS s konečnou platností potvrdil nezákonnost veřejné zakázky „Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN“, potvrdil i pokutu a zákaz plnění smlouvy.

Bezmála před dvěma lety se Ministerstvo pro místní rozvoj pokusilo vyhlásit veřejnou zakázku, jejímž výsledkem mělo být dodělání NEN do funkčního stavu a jeho přizpůsobení pro zákon 134/2016 Sb. Zakázka byla vypsána v lednu 2016 a již od samého začátku čelila pochybnostem, že byla připravena na míru stávajícímu dodavateli systému NEN, tedy firmě Tesco SW.

MMR však námitky nevyslyšelo a kreativním postupem přidělilo zakázku skrz bílého koně DEZADATA GROUP opět do holdingu Tesco SW. Firma QCM však podala na tento postup stížnost u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad potvrdit správnost podezření, označil zakázku za nezákonnou, udělil MMR pokutu 500 000 Kč a navíc zakázal plnění smlouvy vzniklé z této zakázky.

MMR se pokusilo podat rozklad proti tomuto rozhodnutí, ale moc se to nepovedlo, protože mimo jiné nezvládli práci s elektronickými podpisy. Rozhodnutí ÚOHS nabylo právní moci 9. 12. 2016, jak úřad opakovaně potvrzuje. V rozporu s rozhodnutím ÚOHS však MMR pokračovalo v pracích na NEN, jak později vyšlo najevo (zde a zde a také žádost o zastavení plnění z 10. 2. 2017). Potřebovali totiž dodělat NEN alespoň do stavu, ve kterém byl schopen certifikace. Certifikace byla slavnostně dokončena 13. 2. 2017, tedy 3 dny po oficiálním ukončení prací, nicméně modifikace systému v rozporu s rozhodnutím ÚOHS pokračovaly dále.

V září 2017 ÚOHS překvapivě oznámil, že pravomocné rozhodnutí neplatí a rozběhl opět rozkladové řízení. Na začátku listopadu 2017 nejdříve oznámil, že výroky I – IV původního rozhodnutí platí, aby následně dne 15. 11. 2017 finálně potvrdil zákaz plnění smlouvy.

Skoro 2 roky trvající řízení potvrdilo nezákonnost zakázky, pokutu i zákaz plnění smlouvy. Přes všechno toto obrovské úsilí nelze se ubránit dojmu, že spravedlnosti nebylo dosaženo: MMR nezákonně přidělilo zakázku za 50 mil Kč do holdingu Tesco SW. ÚOHS trvalo bezmála rok, než zastavil plnění smlouvy. MMR další 2 měsíce váhalo se zastavením prací a i následně nebyla síla, která by zastavila další rozvoj NEN a donutila MMR vypsat nové řízení. Na podzim 2017 dokonce ÚOHS umožnil MMR na krátkou dobu legálně pokračovat v plnění. Výsledkem je sice nálepka zpackané veřejné zakázky, ale také utracené peníze a dosažení cílů MMR.

Jak může být Národní nástroj na veřejné zakázky postaven z nezákonných zakázek, to se nám stále nedaří pochopit.

1 Trackback / Pingback

  1. Pohádka o anglické verzi – Nenen

Napište komentář