Co zvážit před použitím NENu

Co by měli zadavatelé zvážit před použitím NENu

Téma: Náklady na NEN

Problém: Vývoj NENu stál doposud (11.9.2014) více jak 200mil Kč. Náklady na roční provoz jsou odhadovány na 45 mil Kč. Na čtyřletý provoz tedy vychází roční náklady bezmála 100mil Kč/rok jen na přímých nákladech. Kalkulace nepočítá s vyvolanými náklady, což jsou náklady na změnu stávajících systémů na NEN (vypořádání smluvních vztahů, školení zaměstnanců, úprava vnitřních zadávacích postupů, atd…)

Téma: Náklady na NEN

Problém: Jaké budou náklady zadavatele, když bude požadovat úpravy NENu, nebo integraci do svých systémů? Jaké budou termíny realizace.

Téma: integrace

Problém: Přes deklarovanou schopnost komunikovat s ostatními elektronickými nástroji, neobsahuje NEN po více jak ½ roce od předání žádné datové rozhraní. Ani ve formě dokumentace.

Téma: náklady

Problém: Jak se podaří uhlídat náklady na NEN, když relativně nevýznamná technická novela v závěru roku 2012, prodražila NEN o 20mil Kč a protáhla realizaci o bezmála 6 měsíců.

Téma: profil zadavatele

Problém: Aktuálně legislativa počítá s jedním profil zadavatele a dalším profilem na tržišti. Jakým způsobem chce NEN řešit migraci dat ze stávajících profilů. Zde bude potřeba úzká součinnost s provozovateli stávajících nástrojů, se kterými se však v koncepci dále nepočítá.

Téma: MMR zvažuje povinnost použití NENu pro soutěže z prostředků získaných z dotací.

Problém: Jak může soutěžit zadavatel na místě, kde není jeho profil. Pokud MMR uvažuje o zavedení více profilů, jedná se o krok proti transparentnosti, protože úřady budou mít minimálně 3 místa, kde lze najít jejich zakázky: tržiště, klasický profil a NEN.

Téma: napojení na interní systémy zadavatele

Problém: Vzhledem k tomu, že se jedná o centrální systém, nepočítá se s žádnou individualizací pro konkrétní zadavatele. Nepůjde tedy napojovat NEN na spisové služby, účetní systémy, schvalovací a monitorovací systémy konkrétního zadavatele. Rozhodně také nepůjde NEN provozovat v prostředí daného zadavatele.

Téma: Odpovědnost za vývoj a provoz

Problém: NEN je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj. Individuální zadavatel nená žádnou pravomoc požadovat jakoukoliv zákaznickou funkcionalitu. Nemá rovněž žádný vliv na provozní parametry systému. Protože zadavatel nemá žádný právní vztah s tvůrcem nebo provozovatelem NENu, není možné prosazovat své požadavky na funkce, nebo provoz. Zadavatel si nemůže vybrat jiný nástroj, nebo poskytovatele, když bude s NENem nespokojený.

Téma: Ochrana dat

Problém: Opravdu zadavatelé chtějí předat všechny informace o připravovaných i běžících zakázkách MMR?

Téma: Bezpečnost

Problém: Pokud dojde k porušení bezpečnosti NENu, jsou ohroženy všechny veřejné zakázky všech zadavatelů. Při decentralizovaném řešení je ohrožena bezpečnost dat pouze konkrétního zadavatele.

Téma: Provoz

Problém: Jak si budou v případě použití NENu zadavatele vynucovat dodržování SLA, kdo bude mít odpovědnost v případě výpadku? Viz historie s bezmála rok nefungujícím věstníkem, kde se ztrácela podání.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář