Kolik stojí NEN

Ministerstvo pro místní rozvoj v uplynulých dnech opakovaně používá lživou argumentaci, že NEN je zadarmo a že bude nějakým přínosem pro zadavatele. Podívejme se tedy, kolik stojí „zadarmo“

Pořizovací náklady

Seznam zakázek, které vedly ke vzniku NEN

Název zakázky Dodavatel Cena s DPH

mil Kč

Dopracování návrhu Národního elektronického nástroje (NEN),

provádění autorského dozoru nad softwarovou realizací NEN

včetně vytvoření vazeb na ostatní moduly NIPEZ

Sdružení CS-PROJECT – BDO-IT

48,61

Implementace změn plynoucích z aktuálních úprav TS NEN DATASYS s.r.o.

14,52

Právní podpora v rámci přípravy nadlimitní veřejné zakázky

Výběr provozovatele Národního elektronického nástroje (NEN)

HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI

1,11

Prodloužení provádění autorského dozoru nad softwarovou realizací NEN Sdružení CS-PROJECT – BDO-IT

3,27

Úprava návrhu řešení Národního elektronického nástroje (NEN)

v důsledku legislativních změn

Sdružení CS-PROJECT – BDO-IT

9,62

Úprava provádění autorského dozoru nad softwarovou realizací NEN BDO IT a.s.

4,21

Vývoj Národního elektronického nástroje (NEN) – systémový integrátor DATASYS s.r.o. + TESCO SW a.s.

165,17

Zajištění dočasných služeb provozu NEN systémovým integrátorem DATASYS s.r.o.

9,53

Vznik celkem

256,04

Celkové náklady na vznik NEN lze tedy odhadnout na:  256 000 000 Kč, tedy ¼ miliardy Kč. Nemáme v tom však zahrnuty náklady na zaměstnance, kteří se daným projektem zabývali, takže reálně může být částka až o několik desítek mil Kč vyšší. Samotné MMR vyčísluje mzdové náklady zaměstnanců pracujících na NEN mezi 2012 – 2016 na 10 mil. Kč.

Kolik stojí provoz?

Provoz se špatně odhaduje, neboť je to směs dokončený zakázek a zakázek, jejichž plnění zakázal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Nicméně budeme předpokládat, že záměrem MMR bylo opravdu zakázky zadat, pak by se roční náklady pohybovaly na úrovni 162 mil. Kč.

Zakázka Celkem Měsíčně
Výběr provozovatele Národního elektronického nástroje

(NEN) na období 5 let

TESCO SW a.s.

228 510 077

3 808 501

Analýza, aktualizace technické specifikace NEN

a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN

DEZADATA

GROUP

49 643 154

2 068 465

Zajištění technické podpory k produktům využitých v IS NEN Techniserv IT

99 474 100

7 659 925

Provoz, technická podpora a aktualizace číselníku NIPEZ AURA s. r. o. 200 659 100 329
Celkem měsíčně

13 536 891  

Celkem ročně

162 442 697  

Další nesoutěžní náklady 2017

Když MMR znejistělo ohledně vypisování veřejných zakázek začalo služby spojené s NEN objednávat. Jen od podzimu 2016 objednalo služby v celkové hodnotě 3,4 mil. Kč

dodavatel Cena odkaz
Pražská znalecká kancelář, s.r.o.

235 950

https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/93977
LinkSoft Technologies Ltd. – organizační složka

595900

https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/284197
GRANT THORNTON ADVISORY S.R.O.

592 900

https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/478557
C SYSTEM CZ

242 000

https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/774505
ROWAN LEGAL, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

508 200

https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/1934862
TESCO SW

242 000

https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/1945246
AK BRODEC & PARTNERS

605 000

https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/1990182
TESCO SW

363 000

https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/2270294
TAF POINT, s.r.o. 605 000 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2846438
LinkSoft Technologies Ltd. – organizační složka 242 000 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2371290
GRANT THORNTON ADVISORY S.R.O. 235 950 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2580942

JUDr. Martin TONNER, advokát

605 000 smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/4344706/807_Objednavka-anonymizace.pdf
AutoCont CZ a. s. 598 950 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3247262
C SYSTEM CZ a. s. 363 000 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3375882
Grant Thornton Valuations, a. s. 423 500 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3491150
TAF Point s. r. o. 580 800 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3656916
Taylor McCoy, s. r. o. 598 900 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3712656
Grant Thornton Valuations a. s. 423 379 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3773504
C SYSTEM CZ a. s. 603 185 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3888272
Provoz, technická podpora aaktualizace číselníku NIPEZ 200 659 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4372000
8 852 273 Kč

Co v nákladové analýze zahrnuté není:

V analýze není zahrnuté přepsání NEN tak, aby nepoužíval výběhový Silverlight. Cena této modifikace se dá těžko odhadnout, ale vzhledem k tomu, že jde o klíčovou komponentu celého NEN, bude se cena této změny pohybovat pravděpodobně přes 100 mil Kč. Nicméně situace, kdy jde NEN provozovat už jen na jednom z 5 hlavních prohlížečů nejen že odporuje zadání veřejné zakázky, ale je neudržitelné z hlediska plánů MMR použít NEN jako tržiště.

V analýze rovněž nejsou zohledněny náklady na změny NEN, o kterých MMR tvrdí, že neexistují, nicméně se dají dobře dokumentovat. Nepodařilo se nám dohledat žádnou smlouvu, na základě které by se změny realizovaly, takže se dá jen spekulovat, zdali práce na NEN nejsou placeny z bezedného rozpočtu projektu MS 2014+ od stejného dodavatele – Tesco SW.

Analýza také neobsahuje náklady na změny, které požaduje pracovní skupina při MMR. Minulý rok se zabývala 97 podněty ke změnám.

Jaké jsou další náklady?

Pokud zavádíte nový systém, realizujete změnu. Tato změna má nějaké náklady, mezi které lze počítat:

  • Náklady na přeškolení zaměstnanců
  • Náklady na migraci zakázek
  • Náklady spojené s poklesem produktivity při přechodu na NEN (práce v NEN je 4x pomalejší než v komerčních nástrojích)
  • Náklady spojené s neexistencí vymahatelnosti škody po provozovateli NEN
  • Náklady na neexistenci datových propojení s vnitřními systémy (spisovka, VVZ), náklady spojené s opravou chyb, zanesených při ručním přepisování dat.

Konzervativně předpokládejme, že průměrně půjde o cca 100 000Kč/organizaci. Při 540 dotčených organizacích zde půjde minimálně o 50 mil. Kč.

Celkové náklady NEN

Celkové náklady na provoz NEN ukazuje následující a graf. Zeleně jsme do grafu vynesli náklady na tržiště, které MMR spočítalo na 160 mil. Kč za 5 let fungování koncesní smlouvy. V tabulce jsou uváděny náklady v milionech Kč.

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tvorba 256,04
Provoz 45,696 45,696 45,696 45,696 45,696 45,696
Update 24,816 24,816
HW+SW 99,47 99,47 99,47
Ostatní 3 3 3 3
Migrace 50
Mzdy 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94
Roční náklady NEN 303,676 47,636 75,452 174,922 200,106 150,106
Kumulované náklady NEN 303,676 351,312 426,764 601,686 801,792 951,898
Tržiště Kumulovaně 50 80 128 160 0 0

Náklady komerčních nástrojů

Vládou schválená strategie elektronizace vypočítává, že pořízení komerčních nástrojů stálo centrální úřady 4,9 mil. Kč a jejich provoz pak stojí cca 1,8 mil. Kč ročně (strana 94 strategie). Za 5 let provozu tedy komerční nástroje a tržiště stály 4,9 + 5*1,8 + 160 = 169 mil Kč, což je 17,7% nákladů NEN.

MMR rovněž argumentuje, jak byla koncesovaná tržiště drahá. Je to trochu paradoxní, neboť koncesní řízení v roce 2011 počítalo s náklady na tržiště ve výši 352 mil. Kč, skutečně vynaložené náklady však byly jen 160 mil. Kč, to znamená, že MMR ušetřilo na zakázce 200 mil. Kč. Místo oslavné zprávy, jak se projekt tržišť podařil, se však provozovatelé od MMR dočkali nesmyslného obvinění za zneužívání státní dotační politiky. Skoro to vypadá, že MMR ani není rádo, jak projekt tržišť dopadl…

Závěr

Konzervativní analýza ukazuje, že daňové poplatníky bude NEN do konce roku 2019 stát bezmála 1 miliardu (951 898 000) Kč. Pokud by se náklady rozpočítali na každého z 540 zadavatelů, pro které chce MMR zavést povinnost použití NEN, dostaneme se na astronomických 1,6 mil. Kč/zadavatele. Komerční nástroje a tržiště stály za 5 let provozu 169 mil. Kč, což činí pouhých 17,7% plánovaných nákladů na NEN.

Argumentace MMR, že zavádí povinný NEN, aby ušetřili prostředky, se ukazuje naprosto nesmyslná. Národní elektronický nástroje nejen že není zadarmo, ale je 5x dražší než komerční konkurence.

.

1 Trackback / Pingback

  1. NEN a toaletní papír – Nenen

Napište komentář