Komentáře k tiskové zprávě firmy Tesco SW

Portál idnes.cz přinesl reportáž (http://zpravy.idnes.cz/tesco-sw-narodni-elektronicky-nastroj-policie-fq8-/domaci.aspx?c=A160908_205434_domaci_jkk)  o Národním elektronickém nástroji a jeho prověřování ze strany policie České republiky. V reportáži je zmiňován i dodavatel systému NEN, olomoucká firma Tesco SW. Reakce z Olomouce (http://www.tescosw.cz/2016-09-09-mafra-poskozuje-ceskou-republiku/) na sebe nenechala dlouho čekat. Protože se nám však jeví, že některá fakta uváděná v tiskové zprávě se nezakládají na pravdě, pokusíme se je uvést na pravou míru.

Komentář k vybraným částem tiskové zprávy:

„Zdá se, že jsme v těchto kauzách jedinou obětí, ale v konečném důsledku je hlavním poškozeným stát“

S tímto stanoviskem se úplně ztotožňujeme, neboť stát celou tu předraženou legraci kolem NENu platí. Z naší analýzy plyne, že firma Tesco SW vysoutěžila zakázky za bezmála 400 mil Kč (http://www.nenen.cz/news/nen-fakta-pochybeni-a-nejasnosti/) a to nepočítáme poslední úlovek za 50 mil Kč v podobě subdodavatelství na aktualizaci NENu na nový zákon.

Nejnovější dnešní útok byl zaměřen proti NEN. O jeho vzniku rozhodla na základě doporučení Evropské komise vláda ČR.

Vznik NENu rozhodně nebyl doporučen Evropskou komisí. Národní elektronický nástroj byl vymyšlen na přelomu 2008 a 2009 a schválen dokumentem Ministerstva pro místní rozvoj „Strategie elektronizace 2011 – 2015“  http://portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Elektronicke-zadavani-verejnych-zakazek

Na základě trestního oznámení konkurence, která systém NEN vytrvale zpochybňuje, bylo údajně zahájeno nové policejní vyšetřování.

O žádném trestním oznámení konkurence nevíme, zato však víme, že trestní oznámení podal Nadační fond proti korupci (http://www.egov.cz/clanky/nfpk-podal-trestni-oznameni-na-tendr-na-narodni-elektronicky-nastroj)

Jediným motivem jsou však vlastní komerční zájmy konkurence.

Trestní oznámení se zabývá dvěma aspekty celého projektu: extrémními náklady a jiným technickým řešením než bylo v původní nabídce a smlouvě – viz http://www.egov.cz/clanky/nfpk-podal-trestni-oznameni-na-tendr-na-narodni-elektronicky-nastroj

Přestože Tesco SW působí na projektu NEN pouze jako jeden z mnoha dodavatelů, může celá kauza nejvíc poškodit právě MMR a Českou republiku. Pro svůj příběh si MAFRA vybrala pouze Tesco SW.

Tesco SW je hlavním dodavatelem a provozovatelem NENu, což plyne z přehledu veřejných zakázek spojených s NENem: http://www.nenen.cz/news/nen-fakta-pochybeni-a-nejasnosti/

Z celkových 484 mil Kč vysoutěžených v souvislosti s NENem se Tesco SW účastní na zakázkách v hodnotě 393 mil Kč, což činí 81%, to znamená, že jde o hlavního dodavatele.

Česká republika v elektronizaci veřejné správy zaostává za svými evropskými partnery. Pokud budou podobné tendenční předvolební útoky médií proti projektům elektronizace veřejné správy pokračovat, je pravděpodobné, že se v Evropě záhy octneme úplně na chvostu a EU pošle nám alokované peníze jinam.

Česká republika rozhodně v elektronizaci nezaostává, minimálně v oblasti veřejných zakázek: http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm

Nám alokované peníze však bohužel EU již posílá jinam, právě třeba kvůli nepovedeným projektům, kde se vyskytuje firma Tesco SW – vratka 41 mil Kč z projektu NEN (http://www.nenen.cz/news/audit-evropske-komise/), projekt MS 2014+ raději zaplatí český rozpočet http://zpravy.aktualne.cz/domaci/vlada-hasi-prusvih-s-fondy-sporny-it-system-zaplati-sama/r~afd28e5eecbd11e4ad630025900fea04/16

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář