MMR ignoruje rozhodnutí ÚOHS

MMR stále ignoruje rozhodnutí ÚOHS o zákazu plnění smlouvy a pokračuje v úpravách NEN

V poslední době se stupňuje tlak na Ministerstvo pro místní rozvoj, aby věrohodně objasnilo, jakým způsobem spravuje Národní elektronický nástroj. Proč je tato informace důležitá?

MMR se chystá předložit vládě návrh usnesení o povinném používání NEN. Toto usnesení by však postrádalo smysl a bylo by dokonce velice nebezpečné, pokud by se ukázalo, že MMR není schopno spravovat tento softwarový produkt.

Národní elektronický nástroj je ve vlastnictví Ministerstva pro místní rozvoj. Momentálně je známa pouze jedna provozní smlouva, která zjednodušeně pokrývá hostování systému NEN a jeho technickou podporu – celou smlouvu najdete zde. Tato smlouva neobsahuje možnost objednávat programátorské práce. MMR se pokusilo na jaře 2016 vysoutěžit zakázku na přizpůsobení NEN na nový zákon o veřejných zakázkách (134/2016 Sb.) a udělení certifikace NEN dle vyhlášky 260/2016 Sb. Součástí této zakázky byla rovněž možnost objednávat programovací práce na úpravu NEN dle požadavků MMR. Soutěž měla předvídatelný průběh, MMR přidělilo zakázku firmě DEZADATOU GROUP, což byl jen prostředník pro Tesco SW. Zakázka tedy logicky putovala na ÚOHS.

ÚOHS konstatoval mimo jiné „flagrantní obcházení zákona“, udělil MMR pokutu a zakázal plnění smlouvy. Tímto se MMR dostalo do velmi problematické situace, neboť v okamžiku udělení zákazu plnění smlouvy, nejen že nemělo doděláno úpravy na nový zákon, ale nebyla vyřešena ani certifikace ani množství chyb, které NEN obsahoval (a ještě stále obsahuje).

Jsme přesvědčení, že MMR tento problém vyřešilo (stále řeší) tím, že buď pokračuje v čerpání smlouvy, kterou ÚOHS zakázal, nebo úpravy realizuje na základě objednávek (v registru smluv však žádné takové nefigurují), nebo to realizuje na nějakou jinou smlouvu (například pomocí údržby monitorovacího systému MS2014+, kterou realizuje rovněž Tesco SW a v jejím mnoho-set milionovém rozpočtu se nějaké desítky navíc určitě ztratí…)

Fakt, že se NEN od prosince 2016 (kdy byl udělen zákaz plnění smlouvy) neustále mění, se dá dokázat. Je jisté, že to nedělají zaměstnanci MMR, takže dochází minimálně k obcházení zákona. Když jsme na tento problém upozornili, dostali jsme v odpovědi na žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.  od MMR informaci, že se podřídilo rozhodnutí ÚOHS a žádné práce na NEN od 9.12.2016 neprovádí. Dále MMR uvedlo, že aktuálně NEN spravuje vlastními silami v kombinaci se smlouvou CES 5272 (což je smlouva na provozování NEN vysoutěžená v roce 2014, dodavatel Tesco SW a O2). Část těchto změn se MMR snaží schovat pod „bezpečnostní aktualizace“ a záruční opravy, ale změny jsou takového rozsahu, že tato argumentace neobstojí.

Navíc žádný z těchto způsobů plnění však neodpovídá požadavkům vyhlášky 260/2016 Sb, na základě které získal NEN certifikaci. Kapitola XI Přílohy této vyhlášky a to konkrétně odstavce 2, 3 a 4,  požaduje fungující systém řízení změn produktu, což určitě nedokumentované změny nesplňují.

Jaké důkazy tedy máme pro svá tvrzení, že se NEN v rozporu se zákazem plnění smlouvy stále vyvíjí?

Na konci ledna 2017 byl zpracován test přístupnosti aplikace NEN. Výsledkem bylo pouhých 8 splněných požadavků na přístupnost dle vyhlášky 64/2008 Sb., což by na udělení certifikace nestačilo. V únoru 2017 však NEN certifikaci získal. Na konci dubna jsme tedy nechali zpracovat revizní posudek a k našemu velkému překvapení se aplikace stala „přístupnou“ dle zmiňované vyhlášky. Kdo a jak úpravy realizoval? Z technického pohledu jsme přesvědčení, že jediný, kdo je mohl realizovat, je firma Tesco SW, nikdo jiný nemá taková znalosti, aby změnil vzhled aplikace.

Že se NEN změnil i vizuálně, dokumentují níže připojené obrázky stejných míst aplikace. Tyto dokumenty ukazují, že MMR dále pokračuje v pracích na NENu bez jasného titulu, na základě kterého by to mohlo dělat. Selský rozum říká, že v okamžiku, kdy byl vydán zákaz planění smlouvy, aplikace zůstane taková, jak byla 9. 12. 2016, nebo nejhůře 13. 12. 2016, kdy MMR oficiálně zjistilo, že nepodalo rozklad proti rozhodnutí o zastavení plnění smlouvy. Nicméně od té doby se aplikace výrazně změnila, dokonce byla nasazena nová verze dne 22. 12. 2016 a probíhaly úpravy v souvislosti s certifikací nástroje. Toto znamená, že MMR nejen porušuje vyhlášku o certifikaci elektronických nástrojů, ale viditelně ignoruje rozhodnutí ÚOHS o zastavení plnění smlouvy a snaží se ho obcházet. Toto určitě není příkladný postup garanta zákona o veřejných zakázkách.

Jak se domoci toho, aby MMR respektovalo rozhodnutí o zastavení plnění smlouvy? Jak zamezit situaci, kdy MMR v rozporu se zákonem přidělilo zakázku a místo aby ji vysoutěžilo znova, jen prohlásí, že už soutěžit nepotřebuje, protože to co chtělo původně soutěžit je hotové a NEN je v souladu se zákonem? Právní řád moc možností nenabízí – můžeme zkusit vymáhat dodržování zákona exekučně, případně žalobou na nekalosoutěžní jednání.

Konec roku 2016, po nasazení aktualizace 22. 12. 2016 – registrační formulář

Stejné místo na konci dubna 2017 – registrační formulář

Konec roku 2016, po nasazení aktualizace 22. 12. 2016 – část úvodní stránky

Stejné místo na konci dubna 2017 – část úvodní stránky

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář