MMR ignoruje rozhodnutí ÚOHS

Po dlouhém mlčení, se MMR konečně vyjádřilo k zastavené smlouvě o dodělání NEN. Zdá se, že překrucování reality se dostalo na novou úroveň, neboť mnohé informace z tiskové zprávy MMR reagující na článek webu neovlivni.cz, by se obecnou češtinou daly označit jako lež.

Pokusme se kauzu technicky analyzovat a doložit toto silné tvrzení.

Historie

MMR v lednu 2016 vypsalo zakázku na dodělání NEN a jeho aktualizaci na nový zákon s předpokládanou hodnotou 15 mil. Kč. Zakázka vzbudila zájem, došlo velké množství žádostí o dodatečné informace, nicméně nebylo úplně jasné, co je přesně předmětem zakázky (jak později potvrdil ÚOHS). Překvapivě MMR dostalo právě jednu nabídku za 55 mil. Kč od firmy propojené se zhotovitelem NEN. Protože se však tato firma – DEZADATA GROUP – v nabídce o jeden den spletla v termínu dodání, udělalo MMR rychle Jednací řízení s uveřejněním bez uveřejnění. Touto fintou napřímo vybrali a podepsali smlouvu s tímto zájemcem. Následně pak ministryně Šlechtová v parlamentu dávala tento postup jako příklad transparentního zadávání a MMR se pochlubilo, že ušetřilo 5 mil. Kč.

Této zvláštní zakázky se však všiml ÚOHS, navíc podpořen podáním neúspěšného zájemce, a začal zakázku šetřit. Dospěl k závěru, že to, čím se MMR chlubilo, je „flagrantní obcházení zákona, které dosahuje nejzávažnějšího stupně intenzity porušení zákona“, udělil MMR pokutu a navíc zakázal plnění smlouvy. Prvostupňové rozhodnutí ÚOHS bylo vydáno dne 21. 11. 2016.

Zákaz plnění smlouvy

Na pokutu a zákaz plnění smlouvy reagovalo MMR silným prohlášením, jak znaleckým posudkem zvrátí rozhodnutí ÚOHS a potvrdí, že postupovali transparentně. Nicméně zůstalo u silných slov, protože MMR nestihlo lhůtu pro podání rozkladu. Prvostupňové rozhodnutí nabylo právní moci dne 9. 12. 2016, marným uplynutím lhůty pro podání rozkladu, jak konstatuje ÚOHS.

Žádosti o informace

Protože jsme měli podezření, že plnění zakázané smlouvy dále pokračuje, podali jsme dne 22. 12. 2016 žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Protože jsme se do konce února nedočkali ani informací, ani vyřízení naší stížnosti,  dali jsme  podání k soudu, aby nařídil MMR informace poskytnout. Nyní už je jasné, proč MMR informace tajilo – nejen že pokračovali v plnění smlouvy, ale i platili.

Tisková zpráva MMR

Dnes se objevila na MMR tisková zpráva jako reakce na článek z webu neovlivni.cz, která má tento nezákonný postup vysvětlit. Podívejme se na některé argumenty MMR:

Neovlivni.cz: Kolik peněz MMR proinvestovalo v této zakázce na aktualizaci NEN, kterou udělilo firmě Dezadata?
MMR: MMR zaplatilo společnosti Dezadata celkem cca 11 mil. Kč. Vše za plnění akceptované do 30.11.2016.

Komentář: Ještě 14. 11. 2016 MMR tvrdilo, že Etapu 2 bude přebírat 15. 12. 2016, smlouva hovoří o dokončení díla 12. 1. 2017. Je pravda, že budeme obtížně dokazovat, zdali opravdu zázračně neurychlili práce a nepřevzali dílo dříve, neboť práce reálně provádějí stále stejní lidé, jen chvíli pod hlavičkou Tesco SW, DEZADATA, nebo DEZADATA GROUP. Na druhou stranu, když bylo hotovo v listopadu, kdo tedy nasazoval aktualizaci NENu o vánocích? Kdo ještě v únoru 2017 pracuje na propojování NENu s Věstníkem a komunikuje za firmu DEZADATA?

Neovlivni.cz: Proč pokračovalo v investicích i po nepravomocném rozhodnutí ÚOHS?
MMR: MMR se neztotožnilo s prvoinstančním rozhodnutím ÚOHS a podalo ve lhůtě stanovené zákonem rozklad. Ten byl však zamítnut dne 8.2.2017. Vzhledem k tomu, že prvoinstanční rozhodnutí nebylo pravomocné, plnili jsme na základě v té době platné smlouvy.

Komentář: Garant zákona by snad mohl vědět, že když nepodá rozklad, pak prvoinstanční rozhodnutí je pravomocné, což se stalo 9. 12. 2016. MMR buď nezná lhůty pro rozklad, nebo záměrně nepravdivě informuje – rozklad nebyl podán ve lhůtě.

Neovlivni.cz: Už bylo vypsané nové výběrové řízení na aktualizaci NEN?
MMR:  Zadávací řízení připravujeme.
NEN je plně funkční a úspěšně prošel certifikací která potvrdila, že je v souladu s novým zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,

Komentář: Je otázka nakolik je NEN funkční, když je nyní potvrzeno, že byl dodělán (je doděláván) v rozporu s rozhodnutím ÚOHS a v rozporu se zákonem.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář