NEN – jak dopadl rok 2017

Národní elektronický nástroj NEN – aktuální stav v lednu 2018

Naposledy jsme rekapitulovali stav elektronického nástroje v říjnu 2017. V tomto období jsme očekávali nové vedení ministerstva, nové soutěže na podporu NEN a provoz Věstníku veřejných zakázek. Dále Úřad pro ochranu hospodářské soutěže řešil zakázku na provoz infrastrukturních systémů pro NEN za 100 mil. Kč.

Stav Národního elektronického nástroje na konci ledna 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj nyní řídí Ing. Klára Dostálová, členka vlády v demisi. Krátký život této vlády však nebránil realizaci organizačních změn, které se výrazně dotkly Národního elektronického nástroje.

Na MMR byla vytvořena nová sekce Informačních a komunikačních technologií, kterou aktuálně vede Ing. Jan Koudelka (je  „Pověřen zastupováním pozice náměstka pro řízení sekce“). V této sekci se mimo původní odbor Informatiky nachází i mateřský odbor NENu – Odbor elektronizace veřejných zakázek v čele s ředitelem Bogdanovem. Dále zde najdeme i odbor správy monitorovacího systému pod vedením RNDr. Fischerové. Je to pravděpodobně poprvé, kdy má Tesco SW na úřadu státní správy svoji sekci a svého náměstka. Koncentrace NENu a MS2014+ do jedné sekce může evokovat myšlenku sjednocení státního IT pod jedno vedení přímo na úřadu vlády (což by mohl být následující krok).

Touto změnou se bohužel NEN vzdaluje od problematiky veřejných zakázek a stává se jen dalším informačním systémem státní správy, který bude řízen s ohledem na provozní parametry, nikoliv s ohledem na potřeby zadavatelů.

Provozní parametry NEN

Musíme zmínit, že řízení provozních parametrů Národního elektronického nástroje je rovněž velmi důležitá činnost. Stav, kdy NEN nevyhovuje zadavatelům, se dá překonat nasazením povinnosti jeho použití a politickými tlaky. Jak ale přimějete dodavatele, aby podávali nabídky do systému, ve kterém zírají desítky minut na točící se čekací kolečko (Sluníčkové dny)?

Inciativa Hlídač Státu rozběhla monitoring státní webů, mezi jinými monitoruje i Národní elektronický nástroj. Podle výsledků sledování to vypadá, že systém častěji neběží, než běží, což je u projektu za 600 mil Kč velmi tristní výsledek.

Objednáváme – nesoutěžíme

Závěr roku byl poznamenán horečnou aktivitou utratiti maximum rozpočtu. Na NEN se podařilo vypravit objednávky v souhrnné hodnotě bezmála 9 mil Kč – vše zadané napřímo, bez jakékoliv soutěže.

Veřejné zakázky – Provoz NEN a Věstníku veřejných zakázek

Všeobecně se očekávalo, že ještě do konce roku 2017 budou vypsány veřejné zakázky na provoz Národního elektronického nástroje, protože současná smlouva končí v září roku 2019. Urgentně bylo třeba vypsat i soutěž na nového provozovatele Věstníku veřejných zakázek, neboť současná smlouva oficiálně skončila na konci srpna 2016, věstník je tedy již 17 měsíců provozován na základě nějaké opce s odkazem, že se jedná kritickou státní infrastrukturu. Jak přesně, se nedovíme, neboť MMR se neobtěžovalo smlouvu uveřejnit v Registru smluv.

Zakázka na podporu NEN infrastruktury

Partě kolem Národního elektronického nástroje se však podařil v závěru roku 2017 významný úspěch, a to dotažení zakázky na podporu infrastruktury. Toto výběrové řízení napadla firma Tender Systems rozkladem u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který však rozklad odmítl a MMR mohlo podepsat smlouvu na 99 mil. Kč na roční podporu infrastruktury. Je třeba připustit, že MMR našlo elegantní cestu, jak se zbavit opakovaně kritizovaného a politicky velmi nepopulárního jednacího řízení bez uveřejnění, tedy zadávacího postupu, kdy se osloví pouze dodavatel systému a za předem dohodnutou cenu se my zakázka přidělí.

MMR přišlo s revolučním konceptem, kdy vypsalo otevřené řízení na „podporu knihoven v NEN“. Autorem těchto knihoven je firma Tesco SW, ta samá firma Tesco SW, která je do NEN vložila v roli zhotovitele systému. Naoko proběhne soutěž, ale Tesco SW dostane přesně to, co si řekne, jen to jde přes „transparentně“ vybraného prostředníka. Tento elegantní způsob eliminace JŘBU a zachování finančních toků bude mít bezesporu vícero následovníků.

Soudní spor s MMR a aktualizace NEN

Soudní spor, který vede společnost QCM, s.r.o. s MMR ohledně porušování pravidel hospodářské soutěže, se opět rozběhl. Čekalo se na pravomocné rozhodnutí ÚOHS o zákazu plnění smlouvy na rozvoj NEN, což nastalo v listopadu 2017. Ani pravomocné zastavení smlouvy na rozvoj NEN ovšem nebrání v jeho rozvoji – 15. prosince byla nasazena velká aktualizace, která propojila NEN s některými formuláři Věstníku veřejných zakázek a upravila průchod některých zadávacích řízení. MMR přijde bezesporu s pohádkou, že všechny tyto změny se podařilo realizovat během 40 podzimních sychravých pracovních dní, kdy ÚOHS přerušil zákaz plnění smlouvy. My, kteří sledujeme vývoj NEN podrobně, však víme, že jsou to změny, které se připravovaly na jaře a létě 2017, což bylo dokladováno v soudním i exekučním řízení s MMR. Minimálně do konce roku 2017 MMR prokazovalo, že se s nějakým zákonným postupem a respektování rozhodnutí ÚOHS hlavu příliš neláme.

Leden 2018 – chybí politická podpora

V lednu je klid – žádné velké zakázky se neobjevily, objednávky také ustaly. Jen AURA dostala 200 000 Kč na provoz číselníku NIPEZ do konce února. Na tento stav má bezesporu vliv nejasná politická situace. Zde se ukazuje jedna z velkých slabin NEN: potřebuje politickou podporu. Bez politické podpory není NEN životaschopný, nejsou zde lidé, kteří by ho podporovali, protože je to baví nebo živí. NEN se dá udržet v chodu za vynaložení extrémního úsilí. Nyní, když má politická reprezentace jiné starosti, je vidět, jak se soukolí začíná zastavovat. Tato situace může ještě několik měsíců trvat, což je bezesporu problém pro centrální státní orgány, které by podle stále platného usnesení vlády měly začít NEN používat od 1.7. 2018. Ale vzhledem k tomu, že utichla i aktivita ohledně přenosu dat z koncesovaných tržišť do NEN, se vkrádá myšlenka, nakolik se s NEN do budoucna vůbec počítá.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář