NEN novinky říjen 2017

Jaký je stav Národního elektronického nástroje v říjnu 2017 a co zajímavého se událo za poslední měsíc. Rychlý přehled novinek z poslední doby.

Použitelnost NEN

Letargické období letních prázdnin skončilo a zadavatelé se v září a hlavně v říjnu pustili opět do práce. Blíží se konec roku a s ním i vzrůstá potřeba vyprázdnit rozpočty zadavatelů. Letos je tato potřeba navíc kombinována s parlamentními volbami a pravděpodobnými změnami v mnoha úřadech. Zadavatelé začali mohutně zadávat, do práce se pustilo i 286 zadavatelů aktuálně registrovaných na NEN. A vznikl problém – NEN se zpomalil natolik, že je obtížné s ním pracovat. Již během léta se objevovaly zprávy o „sluníčkových dnech“, tedy situacích, kdy zadavatel dlouhé hodiny nevěřícně zírá na točící se ikonu sluníčka, která indikuje, že aplikace NEN je zaneprázdněna. Tento fenomén se dle našich zkušeností v říjnu velmi rozšířil a provozovatel (MMR) musel přistoupit k omezení některých služeb systému NEN. Výsledkem je například ruční (!) spouštění exportu dokumentace veřejné zakázky a nutnost o každý export písemně žádat prostřednictvím helpdesku.

Pokud aktivně pracujete s NEN ať už jako zadavatel, nebo dodavatel, a chcete se podělit o své zkušenosti, otevřeli jsme novou diskusi k tomuto tématu.

Veřejné zakázky NEN

Poslední veřejnou zakázkou v souvislosti s Národním elektronickým nástrojem je soutěž na roční podporu systémů NEN za bezmála 100 mil. Kč, která byla vypsána v únoru 2017. Tato zakázka se nyní nachází v rozkladovém řízení, ve kterém stěžovatel napadá diskriminační podmínky.

Do hry se ale překvapivým rozhodnutím ÚOHS dostala i zakázka z ledna 2016 na přizpůsobení NEN na zákon 134/2016 Sb., u které ÚOHS pravomocně 6. 12. 2016 zakázal plnění smlouvy.  V září ÚOHS překvapivě oznámil, že pravomocné rozhodnutí již není pravomocné a momentálně probíhá standardní rozkladové řízení.

Stále běží soudní spor firmy QCM a MMR, ve kterém se žalobce domáhá zastavení nekalosoutěžního jednání MMR, zastavení plnění smlouvy na přizpůsobení NEN na zákon 134/2016 Sb. a vypsaní nové zakázky na toto plnění. Tento soudní spor byl usnesením ÚOHS přerušen, až do vydání pravomocného rozhodnutí ÚOHS.

Nicméně současná situace zablokovaných veřejných zakázek na realizaci NEN nebrání MMR aktivně pracovat na dalších úpravách NEN, ať už přímo software, nebo souvisejících činností. Objem napřímo zadaných objednávek již překročil hranici 6 mil. Kč a mnohé objednávky mohou vzbuzovat podezření z dělení zakázky.

Konference o veřejných zakázkách 2017

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádal zajímavou konferenci, kde se objevilo několik přednášek, které se dotýkají i problematiky Národního elektronického nástroje.

Jde především o přednášku „Elektronizace veřejných zakázek – trendy v EU“, kterou měla Isabel Maria da Rosa z Evropské komise, ze které je patrné, že v oblasti elektronizace veřejných zakázek toho zatím Česká republika příliš nepředvedla.

Velmi zajímavá byla přednáška „Vendor lock-in v zadávání IT systémů“, kterou měl Jaroslav Kračún, rovněž z Evropské komise. Přesně popisovala problémy, do kterých se dostalo MMR s projektem NEN.

Budoucnost NEN 2017/2018

Jaký bude další vývoj NEN? Je těžké toto předvídat, když nevíme, kdo bude další roky úřad řídit. Kdokoliv to však bude, bude muset vyřešit nejen problém zablokovaných zakázek, ale především těsné provázání systému NEN s dodavatelem Tesco SW (vendor lock-in). Do toho se nezadržitelně blíží konec smlouvy na podporu provozu NEN (září 2019). Celé se to komplikuje i tím, že bude končit i koncese na provoz Věstníku veřejných zakázek, která byla na základě opce prodloužena do roku 2019. Problémů k řešení bude patrně tolik, že nějaké razantní zlepšení NEN se nedá očekávat.

Stále je platné usnesení vlády o tom, že NEN bude pro centrální státní orgány povinný jako elektronické tržiště od 1. 7. 2018. Nicméně už nyní se NEN potýká se zásadními provozními problémy, ačkoliv je používán jen zlomkem plánovaných uživatelů. Dobrá zpráva pro ostatní zadavatele však je, že sněmovna patrně nebude nakloněna úpravě zákona o zadávání veřejných zakázek, která by NEN učinila celoplošně povinným.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář