NEN – Předražený software

TISKOVÁ ZPRÁVA společností QCM, Vortal a Tender systems

Předražený software pro zadávání veřejných zakázek neušetřil ještě ani korunu

Praha – 25. 3. 2014 – Ministerstvo pro místní rozvoj už několik let úřadům slibuje spuštění tzv. Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „NEN“). Od začátku tady ale něco nehraje. Několikaleté zpoždění s dodávkou nástroje a opakované nevysvětlené odkládání projektu nevzbuzuje důvěru, že má ministerstvo kontrolu nad projektem. Celý systém by měl za prvních pět let provozu stát daňové poplatníky téměř půl miliardy korun. Nástroj však doposud nikdo pořádně neviděl, většina dokumentů souvisejících s provozem tohoto nástroje neexistuje a neví se, jaké bude mít funkce a jaké agendy bude řešit.

Projekt NEN vznikl na Ministerstvu pro místní rozvoj již v minulém desetiletí, coby součást koncepce NIPEZ (Národní infrastruktura pro elektronizaci zadávání veřejných zakázek). NEN by měl sloužit ke sjednocení zadávání veřejných zakázek, a to minimálně na úrovni resortů ústředních orgánů státní správy. Všem zadavatelům by měl být poskytován zdarma, nicméně náklady na jeho vývoj a provozování, které budou vynaloženy ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, se odhadují na více jak 0,5 miliardy za období pěti let – zadavatelé tedy sice nic nezaplatí, ale z peněz daňových poplatníků bude provoz hrazen tak jako tak. Ve výsledku tedy bude stát provoz NEN několikanásobně více, než stojí nyní všechny zadavatele provoz současných, byť komerčních, softwarových řešení (řádově jen desítky až stovky tisíc korun ročně za celý resort jednoho ministerstva). Samotný vývoj NEN stál již bezmála 230 milionů korun, zatímco podobný software vyvíjí soukromé firmy s náklady maximálně v řádu milionů korun. Do pěti let by bylo z veřejných zdrojů zaplaceno za NEN tedy téměř půl miliardy korun.

Protože bylo spuštění NEN již několikrát odloženo (řádově o roky), byli zadavatelé veřejných zakázek nuceni pořídit elektronické nástroje komerčních výrobců a nasadit je ve svých organizacích či celých resortech – zejména z důvodu změn legislativy, která na ně kladla povinnosti elektronického zveřejňování vybraných informací a dokumentů na internetu. Nyní by tedy museli zadavatelé veřejných zakázek přecházet na zcela nový informační systém, kdy tento přechod by pro ně znamenal další náklady.

Specifikace NENu vznikala v minulém desetiletí. Po několika odkladech nyní vzniká systém, který byl původně navržen pro rok 2010, tedy Ministerstvo pro místní rozvoj chce nyní nasazovat software, který je již v okamžiku nasazení morálně zastaralý. NEN mimo jiné nebude podporovat zamýšlené centrální nákupy státní správy a samosprávy na národní úrovni, tedy nakupování vybraných komodit např. pro všechny resorty společně, tak jak je tomu zvykem v jiných zemích a jak deklarovala nová vláda ČR ve svém programu.

Na přelomu února a března 2014 byl do meziresortního připomínkového řízení vydán návrh usnesení vlády, který by měl stanovit pro vybrané zadavatele veřejných zakázek povinné používání NEN od roku 2015. Návrh usnesení vlády k NEN obsahuje řadu nejasností, odkazuje na neexistující dokumenty a resorty jednotlivých ministerstev vznesli k obsahu tohoto návrhu celou řadu zásadních připomínek. Z návrhu usnesení vlády k NEN vyplývá, že každý, kdo by měl povinnost používat NEN a chtěl by přesto i nadále používat své stávající řešení, musel by o výjimku žádat vládu – namísto toho, aby tuto výjimku dostal konkrétní softwarový nástroj.

Celý projekt je od začátku velmi pochybný – od samotného způsobu hodnocení nabídek firem podílejících se na vývoji a provozu NEN až po skutečnost, že NEN v podstatě doposud nikdo neviděl, vyjma několika statických snímků obrazovek na prezentacích pracovníků MMR. Je možné, že zanedlouho tak budeme v ČR svědky zrození dalšího software, který se bude nápadně podobat nedávno spuštěnému registru vozidel – bude povinný, předražený a nefunkční.

O společnosti QCM, s.r.o.

Patří mezi přední dodavatele webových aplikací, internetových služeb a systémů pro správu veřejných zakázek – společnost mimo jiné poskytuje více jak jedné třetině veřejných zadavatelů v ČR řešení pro tzv. profil zadavatele a je dodavatelem softwarového řešení pro druhé největší české elektronické tržiště veřejné správy. Společnost disponuje stovkami zákazníků ze státní správy i komerčního sektoru a působí v rámci celé ČR. Webové stránky: www.qcm.cz.

O společnosti Vortal

Společnost VORTAL je jedním z největších B2B poskytovatelů e-tržišť systémem „software jako služba“ v rámci Evropské unie, a to jak v oblasti veřejného sektoru, tak pro komerční využití. V oblasti poskytování služeb e-tržišť pro veřejný sektor poskytuje VORTAL své služby na trzích ve Španělsku, Portugalsku, UK a Angole. Od roku 2010 působí VORTAL i v České republice skrze svou dceřinou společnost VORTAL Connecting Business CZ s.r.o. Webové stránky: www.vortal.biz.

O společnosti Tender systems s.r.o.

Hlavní činností společnosti je výroba a provozování informačních systémů pro elektronické zadávání veřejných zakázek (provozuje mimo jiné největší české e-tržiště veřejné správy). Působí i v oblasti vzdělávání a odborného poradenství v oblasti elektronizace veřejného investování. Díky stovkám klientů a desítkám tisíců aktivních uživatelů provozovaných systémů se může zařadit k nejvýznamnějším společnostem ve svém oboru v ČR. Webové stránky: www.tendersystems.cz.

Kontakty pro média

Ing. David Horký, jednatel QCM, s.r.o. – 538 702 701, david.horky@qcm.cz
Ing. Jan Hrádek, jednatel Tender systems s.r.o. – 608 824 788, jan.hradek@tendersystems.cz

Externí odkazy k problematice NEN

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář