NEN v roce 2017

NEN v roce 2017

Národní elektronický nástroj čeká v roce 2017 několik významných okamžiků. Strategie elektronizace veřejných zakázek přijatá vládou v lednu 2016 spoléhá na NEN jako univerzální řešení elektronizace veřejných zakázek a MMR si v ní ukládá několik klíčových úkolů, jako například:

Číslo Termín Úkol
1 31.3.2016 Zajištění technické podpory NEN v souvislosti se zavedením nových evropských směrnic do národní legislativy, včetně elektronické fakturace
2 31.12.2016 Zajištění realizace požadavků na integraci modulů NIPEZ s výstupy eSENS a dalších projektů EU určených k propojování infrastruktur členských států
3 30.6.2017 Stanovení povinnosti využívání NEN ústředními orgány státní správy
4 30.6.2017 Usnesením Vlády stanovit NEN jako centrální státní tržiště
5 31.12.2016 Navrhnout postup schvalování výjimek a podrobné technické požadavky na propojení IEN a NEN
6 31.12.2016 Navrhnout a zajistit realizaci legislativně technických a metodických opatření směřující ukončení stávajícího systému elektronických  tržišť k 30.6.2017

Červeně jsou vyznačeny termíny úkolů, které MMR zatím nezvládlo zpracovat. Dle našeho názoru však bude pokračovat odklad reality od politických plánů. Jaká je tedy realita?

Velkou část minulého roku (2016) se pracovalo na aktualizaci NEN na nový zákon o veřejných zakázkách (134/2016 Sb.) – tedy část úkolu č. 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže však tyto práce v listopadu zastavil a udělil MMR pokutu. MMR se původně chtělo proti rozhodnutí odvolat, ale nezvládlo to, takže jsme přesvědčeni, že rozhodnutí je pravomocné. Pro MMR je to velká komplikace, protože počítali s tím, že NEN bude nabízen jako řešení na povinnost elektronické komunikace, kterou zavádí nový zákon o veřejných zakázkách. Zastavením prací na NEN je problém i kvůli končící koncesi elektronických tržišť. MMR plánovalo nahradit současná tržiště právě NEN. Pravděpodobný důvod neplnění úkolu č. 5 a 6 je právě nejistota, jak bude NEN fungovat, když MMR nemůže realizovat plnění smlouvy na úpravu NEN.

Protože NEN není v souladu se zákonem o veřejných zakázkách (134/2016 Sb.) bude MMR hledat nějakou alternativu. Vzhledem ke krátícímu se času této vlády však začíná být pravděpodobné, že se již žádné koncepční řešení nenajde a zadavatelé si budou muset pomoci sami. Ještě, že jsou zde soukromí poskytovatelé služeb, kterým sice před nějakou dobou nemohlo MMR přijít na jméno, ale ti zvládli certifikaci svých nástrojů a zadavatelé tedy mají minimálně možnost volby, jak povinnou elektronizaci vyřešit.

Realizace úkolu č. 2 a problematika elektronické fakturace se patrně ztrácí ve zmatcích, co s NEN, který neodpovídá platné legislativě.

NEN FAQ – Často kladené otázky

  1. Bude NEN povinný?

Pravděpodobně nebude. Jediné místo, kde se oficiálně hovoří o záměru zavést povinnost používat NEN je dokument „Strategie elektronizace“ schválený vládou v lednu 2016. MMR, které dokument připravovalo, si v něm uložilo mnoho úkolů, mimo jiné prosadit legislativní změny, které by umožnili povinnost zavést. Nicméně značnou část úkolů se MMR nedaří naplňovat, takže máme pochybnosti o tom, že se do konce volebního období k tomuto úkolu propracují.

Navíc nejen, že NEN vznikl v rozporu se zákonem, tak i jako aktualizace, kterou nyní ÚOHS zastavil, byla vytvořena v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Máme velké pochybnosti o tom, že by někdo se pokoušel prosadit povinné používání něčeho co má právní vady a navíc neodpovídá požadavkům zákona o veřejných zakázkách.

  1. Je NEN v souladu s novým zákonem o veřejných zakázkách?

Dle našeho názoru není. Úprava na NENu na nový zákon byla Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zastavena, protože zakázka byla zadána v rozporu se zákonem. Nejen, že úprava tedy nebyla dokončena, ale co je důležitější, tuto upravenou verzi nemá kdo provozovat, protože i provoz byl ÚOHS zastaven. Navíc NEN vykazuje i některé další závažné nedostatky v naplňování zákona, jako například: neplní pravidla přístupnosti požadované vyhláškou, neuveřejňuje správně informace o zakázkách dle vyhlášek č. 168/2016 Sb. a 260/2016 sb. a další. Jsme si vědomi opakujících se proklamací MMR o souladu NEN s novým zákonem, ale považujeme je za snadno zpochybnitelný politický marketing s cílem uklidnit nervózní zadavatele.

O tom, že sami zadavatelé jsou ve velké nejistotě, svědčí i nedávno zrušená zakázka Nejvyššího kontrolního úřadu, který byla napadena právě z důvodu nesouladu NEN s platnou legislativou.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář