Otestovali jsme za vás NEN

Otestovali jsme Národní elektronický nástroj aby vy jste nemuseli. V článku najdete dokumentované základní problémy, na které jsme narazili.

Národní elektronický nástroj (NEN) je v ostrém provozu již od 1. 8. 2015. Zaregistrovali jsme se po jeho spuštění jako dodavatel i zadavatel do referenčního prostředí NEN a testovali, jak fungování NENu odpovídá jeho technické specifikaci a požadavkům zadavatelů i dodavatelů. Specificky jsme se zaměřili na oblast centralizovaného zadávání, nicméně jsme testovali i základní věci z hlediska zkušeného zadavatele (10 let praxe se zadávání VZ).

V průběhu testování jsme narazili na problémy, které jsme řešili s operátory NENu. Bohužel bylo možné komunikovat pouze přes e-mail. Při telefonickém dotazu jsme byli odkázáni na zasílání dotazů e-mailem a vyčkání na odpověď opět e-mailem.

Odpovědi k problémům jsme dostávali v rozmezí několika dnů, někdy až týdnů, což nepovažujeme za adekvátní rychlost reakce, neboť uživatelé často potřebují okamžité řešení, nikoliv čekat předem neurčenou dobu na email. Nedovedeme si představit, že v probíhajícím zadávacím řízení budeme čekat na odstranění problémů několik dnů, abychom se mohli „posunout“ dál.

Dotazy a odpovědi k testování NENu přikládáme níže:

Dotaz:

Ptali jsme se na příručku týkající se práce s komisemi, na kterou odkazovala příručka k zadávacímu řízení.

Odpověď:

Příručka týkající se práce s komisemi není dostupná. Odkaz na tuto příručku je zavádějící a tato situace bude napravena.

Dotaz k registraci v NEN:

Jsme organizace, která by chtěla být registrována v NEN jako dodavatel a současně někdy jako administrátor veřejných zakázek. Znamená to, že musíme provést dvě samostatné registrace dodavatel – externí administrátor a druhá registrace – dodavatel?
Druhý dotaz – abychom si mohli otestovat funkcionality NEN na tzv. pískovišti jako zadavatel, musíme se přihlásit jako zadavatel nebo postačí jedno přihlášení za dodavatele?

Odpověď:

K prvnímu dotazu: Stačí se zaregistrovat pouze jednou jako dodavatel a zaškrtnout checkbox na „fajfku“ Bude dodavatel externím administrátorem?

K druhému dotazu: Pokud chcete otestovat funkcionality NEN na tzv. pískovišti  jako zadavatel, musíte se zaregistrovat jako zadavatel. Pod jedním IČO můžete být registrováni i jako dodavatel i jako zadavatel, v případě, že byste si chtěli vyzkoušet i funkcionality jako dodavatel.

Dotaz:

Při registraci na referenčním prostředí se nám nepodařilo přidat dokument, máme neaktivní tlačítko.

Odpověď:

V aplikaci je vše v pořádku, Váš požadavek jsme prověřili. Na screenu v příloze se můžete podívat, že tato funkcionalita funguje korektně. Registrace do „ostré verze“ systému se Vám podařila korektně, tudíž by měla korektně proběhnout i registrace do referenčního prostředí, jelikož referenční prostředí je totožné s „ostrou verzí“ systému.

Pokud Vám tato situace nadále přetrvává, tak zkuste, prosím, vymazat úložiště Silverlight. Postup je následující:

1. Najít ve svém počítači Microsoft Silverlight a otevřít jej.

2. Otevře se okno Konfigurace produktu Microsoft Silverlight.

3. Zobrazit poslední záložku Úložiště aplikací.

4. Najít si požadovanou aplikaci: https://nen-ref.nipez.cz/ a odstranit data aplikace.

Pokud ani to nepomůže, můžete vyzkoušet několik kroků, které by mohly pomoci k nápravě Vaší situace, které jsou shrnuty v přiloženém dokumentu.

Dotaz:

V příloze zasílám PrtSc obrazovek VZ na tzv. pískovišti, ze kterých je zřejmé, že NEN  mi neumožní zadat délku RS pro druhou část VZ.
Současně prosím o sdělení, proč mi jako administrátorovi zakázek není umožněno zvolit v rámci dalších institutů centralizované zadávání (viz PrtSc ze kterého jsou zřejmá  zšedlá políčka)a zahájit dle příručky jednotlivé kroky pro centralizované zadávání.

Odpověď:
Vámi uváděnou situaci na prvním screenu jsme identifikovali. Je to vlastnost aplikace, která bude napravena, aby aplikace byla uživatelsky přívětivější. Vy však můžete využít alternativní řešení a to, že se vrátíte na záložku „Plnění VZ a předpokládaná hodnota VZ“, odemknete si formulář a obou částí si nastavíte „výsledek zadávacího řízení“. Tato situace byla způsobena právě tím, že jste měla nastaven výsledek zadávacího řízení jen pro jednu část.

Situace na druhém screenu byla pravděpodobně způsobena tím, že nemáte roli administrátor centralizovaného zadávání. Po přidání této role byste již měla mít oprávnění k práci s centralizovaným zadáváním.

Dotaz:

Na tzv. pískovišti jsem založila systém centralizovaného zadávání, navolila smlouvy o centralizovaném zadávání a vybrala položky a zadavatele, kteří budou  účastníci smlouvy o centralizovaném zadávání. Jedním z pověřujících zadavatelů jsem zvolila i naši společnost XX.
Jako pověřujícímu zadavateli mi přišla zpráva o potvrzení vstupu do systému CZ.
A nyní mám problém, že se mi nezobrazuje tabulka, kdy bych měla odkliknout, že potvrzuji vstup do systému (viz příručka CZ bod 4.4 obrázek č. 14.)

Můžete mi prosím sdělit kde dělám chybu? Děkuji, P. S. roli správce zadávacího postupu mám nastavenou.

Odpověď
Po přihlášení za pověřujícího zadavatele si kliknete na Další instituty → Centralizované zadávání → tam si najdete požadované CZ a kliknete na něj → ve spodní části obrazovky by se Vám mělo zobrazit tlačítko „potvrzení vstupu do systému centralizovaného zadávání“ (viz příručka CZ bod 4.4 obrázek č. 14.)

Pokud se Vám dané tlačítko nezobrazí, pošlete nám, prosím, screen obrazovky, jak se aplikace chová.

Dotaz:

Postup, který uvádíte, jsem provedla. Přesto se tlačítko neobjevilo (viz prtSc). Nemůže to být tím, že mám jedny přihlašovací údaje za zadavatele (pro řídící orgán, centrálního zadavatele i pověřujícího zadavatele?)

Odpověď:

Ano, problém je v tom, že máte jedny přihlašovací údaje. Abyste mohla otestovat centralizované zadávání, musíte mít jednoho centrálního zadavatele a minimálně jednoho pověřujícího zadavatele, kteří musí mít odlišné přihlašovací údaje.
Pokud byste chtěla otestovat centralizované zadávání, musíte si zaregistrovat dalšího zadavatele. Na referenčním prostředí na adrese https://nen-ref.nipez.cz/ si zaregistrujete fiktivního zadavatele (např. Pověřující zadavatel 1) a do kolonky IČO vyplníte IČO Vaší společnosti.

Dotaz:

Máte na mysli novou registraci dalšího zadavatele do NEN? Pokud vyplním IČO mé organizace, automaticky se vygeneruje název a nemůžu jej změnit na Pověřujícího zadavatele.
Nebo máte na mysli, abych registrovala (po mém přihlášení do systému) jako administrátor novou podřízenou organizaci?

Odpověď:

Ano, mám na mysli úplně novou registraci. Odešlete registraci s názvem Vaší společnosti, my Vám ji schválíme a pak si v nastavení změníte název (např. na Pověřující zadavatel).

Po přihlášení za nově vytvořeného zadavatele:
Správa organizace → Změnit údaje organizace → na liště: Změna úředního názvu → napíšete Nový název a odeslat.

Žádost o změnu úředního názvu Vám pak následně schválíme.

Dotaz:

Proč nemám aktivní tlačítko „Upravit harmonogram“. Viz prtsc.

Odpověď:

Váš požadavek SPIT001946 – neaktivní tlačítko „Upravit harmonogram“, je již vyřešen.(Jednalo se o chybu systému, o které jsme věděli)

Dotaz:,
Na referenčním prostředí jsem založila centralizovaně zadávanou veřejnou zakázku a zvolila uveřejnění ve věstníku. Ve věstníku NEN ji však nemůžu nalézt. Vidím ji však v seznamu uveřejněných  zadávacích postupů.

Můj dotaz zní, proč není uveřejněna ve Věstníku NEN a proč nejsou v uveřejněném zadávacím postupu přiloženy dokumenty Zadávací dokumentace a formulář odůvodnění veřejné zakázky, které byly vygenerovány, a v zakázce je vidím a otevřu? (viz Prtsc.)

Dotaz:

Proč se mi ze slepého katalogu centralizovaného zadávání VZ nepřenesly pro uplatnění požadavků  obě  položky (papír a obálky), ale pouze obálky (viz prtsc)?

P.s. a ve které fázi se při centralizovaném zadávání vypracovává a uveřejňuje předběžné oznámení?

Odpověď
Uveřejnila jste zadávací dokumentaci? Na záložce Zahájení zadávacího řízení kliknout na tlačítko „Uveřejnit“ a zaškrtnout vybrané dokumenty, které chcete uveřejnit (viz. screen).

Ohledně druhého dotazu: Máte ve smlouvě o CZ správně určené „Položky předmětem smlouvy“? Položka „Papír určený k tisku“ musí spadat do oblasti NIPEZU, kterou jste určila ve smlouvě.

Předběžné oznámení se vypracovává a uveřejňuje na  konci fáze plánování.

Položka 30197630-1 Papír určený k tisku spadá pod nadřazenou položku 30197600-2 Zpracovaný papír a lepenka, ale Vy máte ve smlouvě uvedenou nadřazenou položku 30199000-0 Kancelářské potřeby z papíru a ostatní zboží, která  položku „Papír určený k tisku“ neobsahuje. Proto ji nevidíte ve sběru požadavků. Doporučuji ve smlouvě o CZ v „Položky předmětem smlouvy“ zadat obecně 11 Kancelářské potřeby, aby do toho spadaly všechny podkategorie.

K uveřejnění ZD a odůvodnění: poslali jsme Vám pouze ilustrativní screen. ZD a odůvodnění musíte mít opatřené podpisem a na záložce příjem nabídek (na kterou jste zaslala screen) kliknete na tlačítko „Uveřejnit“, kde zaškrtnete na fajfku ZD a odůvodnění a kliknete na Uveřejnit.

Předběžné oznámení: Založíte si novou VZ, zaškrtnete na fajfku „zakázka bude plánována“ a „je VZ zadávaná na základě smlouvy o CZ?“, poté si vyberete „výběr systému CZ“ a pak požadované komodity. Vyplníte celou specifikaci VZ a na konci bude možnost odeslat předběžné oznámení. (viz. zaslaný screen)

Dotaz: 
Můžete mi prosím poradit, kde dělám chybu, že se mi jako dodavateli nezobrazuje možnost podání nabídky? Roli Účastník zadávacího postupu mám nastavenou. Viz Prtsc.

Odpověď:

Pravděpodobně ve Vašem postupu nejste ve fázi „Příjem nabídek“. Přes šipku „Následující“ se posouvejte dále, dokud se nedostanete do fáze „Příjem nabídek“ a pak by mělo být možné podávat nabídky.

Dotaz:

Proč se mi nezobrazuje jako pověřujícímu zadavateli při založení zakázky rámcová smlouva, kterou uzavřel centrální zadavatel s vybraným dodavatelem?. Doplňuji, že s centrálním zadavatelem mám uzavřenu smlouvu o centralizovaném zadávání (která se pověřujícímu zadavateli nezobrazuje) a v rámci předsběru pověřující zadavatel uplatnil položky.

Pokud zakládám vz z RS jako centrální zadavatel, který má také plánované položky v rámci předsběru, smlouva o CZ se zobrazí, avšak v registru rámcových smluv se uzavřená RS nezobrazí. viz prtsc.

Odpověď:,
Podle screenů obrazovky, které jste nám zaslala, jsme si všimli, že zadáváte VZ „nákup papíru na základě RS“ a vazbu na ZP zadáváte na základě právě vytvářené VZ viz. screen_1.

Dotaz:

Předpokládám, že název vytvořené veřejné zakázky by měl být jiný než název RS (mimochodem sám se po uložení propíše do nepovinné kolonky vazba na VZ, název VZ). Přesto jsem vyzkoušela  i s názvem rámcové smlouvy, ze které chci vytvořit VZ a stejně mi žádnou zakázku ani smlouvu nenabízí. Pokud vyplním údaje o smlouvě CZ ručně, upozorní mě systém, že je  název nevalidní.
Tím chybu  neodstraním.

Odpověď:

Rámcové smlouvy jsou viditelné pouze pro organizace, za které byly vytvořeny a zároveň pouze ty, které nebyly vyčerpané. Předpokládáme tak, že se snažíte použít již vyčerpanou RS.
Váš servisní požadavek s označením SPIT002294 byl vyřešen.

Dotaz:

RS není vyčerpána, jedná se o první zadávanou vz po uzavření RS. Pověřující zadavatel je dle smlouvy o CZ účastníkem této RS. Požadavek nepovažuji za vyřešený!!

Odpověď:

Tuto situaci prověřuje třetí úroveň technické podpory v součinnosti s metodickou částí podpory. O řešení požadavku budete informována.

Odpověď
Vyjádření metodické části podpory k Vašemu dotazu je následující:

„Centralizované zadávání a zadávání veřejných zakázek v rámci něj je nastaveno tak, že na základě centrálním zadavatelem uzavřené rámcové smlouvy bude zadávat veřejné zakázky pouze centrální zadavatel. Toto nastavení vychází z obvykle používaného postupu při centralizovaném zadávání. V souvislosti s přijatým usnesením vlády č. 289/2015, o seznamu komodit určených pro standardizaci a o pravidlech pro centrální nákup státu, probíhají v současnosti jednání, na základě nichž by mělo dojít k rozhodnutí, jakým způsobem bude nastaveno zadávání veřejných zakázek v rámci centralizovaného zadávání. Na základě přijatého rozhodnutí bude v NEN definitivně nastavena příslušná funkcionalita.“

Komentář zadavatele k odpovědi:

NEN nepočítá s tím, že by si minitendry z RS realizovali sami pověřující zadavatelé, což je obvyklý způsob používaný při centralizovaném zadávání

A to zde neuvádíme výsledek testování Dynamického nákupního systému, který se nám sice podařilo zavést, ale již z něj není možno zadávat jednotlivá zadávací řízení a neexistuje k němu vazba na požadavky pověřujících zadavatelů. 

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář