Vánoce na MMR

Tak jak se děti těší na Vánoce, těšili jsme se i my na 7. 12. 2016, kdy měla uplynout lhůta pro doručení případného rozkladu MMR proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže udělit pokutu 500 000 Kč a zastavit plnění smlouvy na dodělání NEN. Když se ani po skoro 2 týdnech nic nedělo a z úřadu jsme nedostali ani rozklad, ani nabytí právní moci, řekli jsme si, že si pro dárky musíme zajít sami. V úterý jsme nahlíželi na ÚOHS do spisu a objevili jsme ne jeden dárek, ale celou hromadu darů, které nás nesmírně potěšily. Nejdříve jsme nechápali, co to vlastně znamená, ale pak nám to došlo: Válka je u konce, bude mír, MMR nabídlo vstřícnou ruku, ukázalo vlídnou tvář…. Konec nefungujících experimentů, nápadů, které nemohou fungovat. Vrátíme se zpět k běžné práci a budeme s MMR napříště spolupracovat na snadnějším elektronickém zadávání…

Co jsme tedy na ÚOHS našli?

  • MMR podalo 7.12.2016 rozklad, který ale nebyl řádně elektronicky podepsaný, takže není řádně podaný a tudíž je neúčinný. (viz strana 8 interního sdělení ÚOHS)
  • Firma DEZADATA GROUP podala 8. 12. 2016 také svůj rozklad, ale ani tento se jim nepodařilo správně podepsat. (strana 5 interního sdělení)
  • Ministryně Šlechtová zjistila problém a poslala rozklad 13. 12. 2016 znova, již správně podepsaný, ale pozdě. (strana 3 a 4 interní sdělení)

Co to tedy znamená?

Dle našeho názoru dne 7. 12. 2016 nabylo rozhodnutí o pokutě a zastavení plnění smlouvy právní moci. Znamená to tedy, že Národní elektronický nástroj pravděpodobně není v souladu s platnou legislativou, protože zakázka na jeho dodělání měla dle smlouvy končit v lednu 2017, po dokončení zkušebního provozu. Navíc zastavení smlouvy znamená, že není nikdo, kdo by upravenou aplikaci provozoval. Dá se tedy očekávat, že bude vypsána nová veřejná zakázka, která bude řešit přizpůsobení NEN na nový zákon a provoz takto modifikovaného NEN.

Perličky z dokumentace:

  • MMR vytvořilo znalecký posudek, který vyznívá samozřejmě zcela opačně, než posudek ÚOHS.
  • Je paradoxní, že celý rozklad skončil na povinnosti podepisovat podání uznávaným elektronickým podpisem, tedy povinností, kterou do zákona vložilo samo MMR.
  • Opět se ukazuje, že rozdíl mezi realitou a praktickými kroky MMR je výrazný. Odvážné plány ministryně Šlechtové prezentované v mediích padly na tom, že MMR se neumí podepsat.
  • Za povšimnutí stojí, že jsme nenašli žádnou indicii o tom, že bylo MMR informováno o neplatnosti elektronického podpisu. Nicméně nejsme přesvědčeni, že události měly takový průběh, jak popisuje ministryně Šlechtová v dopise: „Po prověření formální stránky podaného rozkladu jsem zjistila, že podaný rozklad nejspíše nenaplňuje požadavky zákona o veřejných zakázkách.“.
  • Nezdá se nám rovněž způsob, jakým MMR podává podnět k zahájení přezkumného řízení dle správního řádu. Určitě se běžně takové podněty podávají v osobním dopise ministra předsedovi úřadu?
  • MMR udělalo další chybu: nezvládlo podat rozklad a snaží se najít právní kličky, aby penězovod přes NEN mohl pokračovat. V rozkladu najdete například divokou konstrukci, že nefunkční NEN je vlastně „kritická infrastruktura“ státu, a že by se vlastně vůbec nemuselo soutěžit. Případně se v zakázce angažuje sama ministryně, která žádá předsedu ÚOHS, aby s tím něco udělal, protože se jedná o „klíčovou zakázku pro zajištění elektronického zadávání v ČR“ nebo že „formální pochybení na straně MMR mi nedává jinou možnost, než Vás oslovit touto žádostí. Velmi děkuji za pozornost, kterou budete této záležitosti věnovat“.

Doufáme, že odpovědní činitelé na MMR využijí nadcházejícího volna k přehodnocení dalšího postupu a příští rok se budeme snažit najít společnou řeč ve prospěch běžných zadavatelů.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář