Vyhodnocení prvního roku provozu NEN

Ministryně pro místní rozvoj předložila vládě na schůzi dne 12. září dokument s názvem „Vyhodnocení prvního roku ostrého provozu Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN)“. Dle komentářů MMR byl první rok fungování NENu úspěšný.

Aniž bychom chtěli nabourávat slavnostní atmosféru ukončeného prvního roku fungování NENu a zmiňovat problémy s certifikací, nebo kreativně pojatou soutěží na dodělání NENu, myslíme si, že ve zprávě prezentované údaje si zaslouží zasadit do reálného kontextu zadávání veřejných zakázek v ČR.

Ze zprávy vybíráme několik míst, které je potřeba dle našeho názoru okomentovat:

Počty veřejných zakázek na NENu

Zpráva hovoří o 270 vypsaných zadávacích řízeních a 533 zadaných v období od 1.8.2015 do 31.7.2016 v NENu.

Jak to vypadalo na trhu reálně? Protože nemáme k dispozici všechny údaje, agregovali jsme pouze 2 největší komerční poskytovatele: Tender Systems a QCM. Měsíční údaje o zakázkách z NENu jsme získali z nově implementovaného statistického modulu. Bohužel statistický modul hovoří pouze o 443 zakázkách k číslům prezentovaným v materiálu pro vládu se nám nepodařilo dopočítat.

08.2015

09.2015

10.2015

11.2015

12.2015

01.2016

02.2016

03.2016

04.2016

05.2016

06.2016

07.2016

08.2016

NEN

9

16

27

46

60

77

96

123

163

217

320

372

443

Tender

systems

3 843

8 604

14 101

18 588

21 368

23 842

27 201

31 368

35 739

40 396

44 841

48 257

52 392

QCM

3 182

7 086

11 067

15 033

18 371

20 854

23 690

27 086

30 731

34 586

38 797

42 030

45 263

Z porovnání plyne, že jen 2 komerční poskytovatelé zpracovali ze uplynulý rok 220x více zakázek, než NEN.

Množství dodavatelů

Ve zprávě se hovoří o „1 600 uživatelů, kteří mají přiděleny role u 299 zadavatelů a 390 dodavatelů. Celkem je aktivních 66 profilů zadavatele

Jak je možné na 533 zadaných zakázek mít pouze 390 registrovaných dodavatelů si nedovedeme vysvětlit. Problém nízkého počtu dodavatelů bude velkým problémem pro MMR, které se snaží přesvědčit zadavatele, že NEN v červenci 2017 převezme roli elektronického tržiště. Na současných tržištích je registrováno více jak 25 000 dodavatelů. Jak transparentně probíhají soutěže na NENu, když je více soutěží, než registrovaných dodavatelů je také zajímavá otázka.

Dále připomínáme, že ve Věstníku veřejných zakázek je registrováno aktuálně více jak 16 100 zadavatelů, což znamená, že Národní elektronický nástroj obsluhuje 0,4% trhu.

Vyhodnocení práce provozovatele NEN

MMR informuje, že měsíčně stojí provoz NENu 3 610 956Kč, což je za rok 43,3 mil Kč., což vychází 100 000 Kč na jednu zakázku a to v tom nejsou ostatní náklady na prosazování NENu: propagace, školení, náklady na migrace, atd…

Stávající rizika provozu NEN

Toto je nenápadně se tvářící, ale velmi zajímavá kapitola zprávy. Dovídáme se z ní, že na provoz NEN bude potřeba vynaložit další nemalé množství peněz, aby se vyřešila technická podpora pro komponenty vyžívané v IS NEN. Lze se domnívat, že původní technologie byla zakoupena před 5 lety (2012) a končí její záruka a živostnost. Technologie původně stála cca 20 mil Kč, dá se očekávat, že podobně nákladná bude obnova.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář