Žaloba na MMR

Minulý týden byla podána žaloba na Ministerstvo pro místní rozvoj požadující zákaz nekalosoutěžního jednání.

Vzhledem k tomu, že MMR není připraveno k jakémukoliv dialogu ohledně postavení soukromých subjektů v oblasti elektronizace veřejných zakázek, podala firma QCM žalobu k městskému soudu v Praze na zdržení se nekalosoutěžního jednání a odstranění závadného stavu.

Žaloba se opírá o skutečnost, že MMR figuruje zároveň jako regulátor a soutěžitel na stejném trhu. Svým konáním jako regulátor zvýhodňuje svoji pozici v roli soutěžitele na úkor ostatních soutěžitelů, což se dá demonstrovat například na účelové komplikaci při přístupu k Věstníku veřejných zakázek, nebo při stanovování podmínek pro elektronické nástroje.

Žaloba rovněž podepírá svá tvrzení skutečností, že soutěžitel nabízí na trhu nástroj, který vznikl v rozporu se zákony ČR, tedy je právně vadný (obě zakázky na vznik NEN jsou v rozporu se zákonem), následně byl nástroj dokončen a certifikován v rozporu se zákazem plnění smlouvy. Nabídka NEN je podporována klamavou reklamou ohledně funkčnosti nástroje, případně povinnosti jeho použití.

Žalobce rovněž v jednání MMR spatřuje skutečnosti naplňující definici nekalosoutěžního jednání, tedy rozpor s dobrými mravy soutěže i jednání způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům.

Žalobce požaduje:

  1. Žalovaný je povinen odstranit závadný stav tak, že nebude pokračovat v plnění Smlouvy o zajištění analýzy, aktualizace technické specifikace NEN a implementaci zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN ze dne 4.5.2016.
  2. Žalovaný je povinen odstranit závadný stav tak, že vypíše novou veřejnou zakázku na předmět plnění Smlouvy o zajištění analýzy, aktualizace technické specifikace NEN a implementaci zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN ze dne 4.5.2016.
  3. Žalovaný je povinen odstranit závadný stav tak, přestane užívat dílo, které vzniklo jako předmět plnění Smlouvy o zajištění analýzy, aktualizace technické specifikace NEN a implementaci zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN ze dne 4.5.2016.
  4. Žalovaný je povinen odstranit závadný stav tak, že požádá certifikační orgán o odejmutí certifikátu dle ustanovení §12 odst. 6, vyhlášky 260/2016 Sb.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář