Zpráva o fungování NEN

Prostudovali jsme Zprávu o fungování nástroje za rok 2015 (dále jen „Zpráva“), ve které nás zaujalo následující:

Zpráva hovoří o proškolení 350 osob napříč různými subjekty.

Dle našeho názoru se jedná o naprosto nicotné množství, speciálně dodavatelé byli proškoleni v řádově desítkách osob.

Ve Zprávě se dále uvádí:

Zadavatelé v období od 1. 8. 2015 do konce roku 2015 realizovali v NEN celkem 109 zadávacích řízení (veřejných zakázek), z toho 64 veřejných zakázek bylo do konce roku zadáno. Celkový finanční objem veřejných zakázek v NEN, které byly ke konci roku 2015 ve stavu Zadán/Plnění, byl ve výši 81 892 506,14 Kč bez DPH.

Neslouží  NEN jen jako předražený  nástroj pro evidenci veřejných zakázek, když v roce 2015 bylo z 64 veřejných zakázek do NEN zaevidováno 50 veřejných zakázek v hodnotě 60 649 971,14 Kč bez DPH , (tzn. že byly administrovány mimo NEN a zadavatel následně  zaevidoval výsledek  jednotlivých úkonů zadávacího řízení)?

Nabízí se otázka. Jsou dodavatelé, kteří získali těch 14 veřejných zakázek realizovaných přes NEN za 21 242 535,- Kč bez DPH opravdu ti nejvýhodnější pro zadavatele? Navíc, když zpráva uvádí, že ke konci roku 2015 bylo v NEN registrováno pouhých 98 dodavatelů.

Kam se ztratil záměr MMR  –  implementací NEN přispět ke zkvalitnění postupů zadávání veřejných zakázek v organizacích zadavatelů, a to s cílem podpořit dodržování principů zákona o veřejných zakázkách a principů 3E (hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti)? Jak vypadájí soutěže vyhlašované na Národním elekronickém nástroji, když o ně soutěží aktuálně 327 dodavatelů (23.6.2016) – a to je značná část zkopírována z loňského testovacího provozu.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář