Zpráva o plnění Strategie elektronizace VZ 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo do meziresortního připomínkového řízení zprávu o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 za rok 2016. Dovolujeme si okomentovat některé zajímavé části tohoto dokumentu:

 1. Strana 2: Mezi významné události roku 2016 určitě patří i obě pokuty za nezákonné zadávací řízení na Národní elektronický nástroj, které MMR dostalo od ÚOHS. Rovněž také i zákaz plnění smlouvy na dodělání elektronického nástroje NEN. MMR by také nemělo zapomenout na veřejnou zakázku na podporu systémů NEN za 100mil Kč.
 2. Strana 4: Určitě by bylo férové zmínit, že kvůli pozdě vydaným prováděcím vyhláškám k zákonu 134/2016 Sb. jsme do začátku listopadu 2016 neměli certifikační orgán, který by osvědčil shodu elektronických nástrojů se zákonem. Teprve až 7. 11. 2016byla akreditována zatím jediná certifikační agentura. První certifikované nástroje se objevili až 24.11.2016, tedy zadavatelé do této doby zadávali jen „na dobré slovo“
 3. Strana 7: Jak souvisí usnesení vlády č. 1139 a zařazení NEN do kritické infrastruktury s Marketingovou propagací systému NEN? Je příjemné, že MMR potvrzuje, že „NEN je určen zejména pro ty zadavatele, kteří dosud nemají elektronicky zajištěno zadávání veřejných zakázek anebo již nadále nechtějí investovat finanční prostředky do vlastního řešení elektronického nástroje. „
 4. Strana 10: Jde vůbec vyvíjet IT projekt v prostředí státní správy? Celkem 6 zasedání „Pracovní skupiny pro funkčnost NEN“ projednalo 97 požadavků na změnu, ale implementováno bylo pouze 5 z nich.
 5. Strana 11: úkol A.1 – je třeba doplnit, že úkol byl splněn ignorování rozhodnutí ÚOHS o zastavení plnění smlouvy. Smlouvy, která vznikla ze zakázky, o které ÚOHS prohlásil, že se jednalo o flagrantní porušení zákona
 6. Strana 11: úkol B.1 – Jak se upravená specifikace el. Tržišť mohla stát vstupem pro certifikaci NEN? Asi chybně zkopírováno z úkolu A.1
 7. Strana 12: úkol A.2 – Jak koresponduje cca 1000 proškolených osob s 8000 proškolenými osobami ze strany 5?
 8. Strana 12: úkol A.3 – jaký dopad má na tento úkol zákaz planění smlouvy na dodělání NEN?
 9. Strana 13: úkol A.13 – Pokud MMR za celý rok 2016 proškolilo na poslední chvíli v prosici 15 dodavatelů, není divu, že mnozí zadavatelé se obávají, že v NENu nebude s kým zakázky soutěžit.
 10. Strana 13, úkol B.2 – koncesní smlouva na el. Tržiště končí 30.6.2017 – pro zadavatele tedy nezůstává mnoho prostoru vyřešit kontinuitu zakázek a zadávání, pokud nové řešení představí MMR až v den ukončení koncesních smluv.
 11. Strana 14, úkol C.1 – Národní elektronický nástroj nemohl prokázat až do února 2017 shodu se zákonem.

Ve výsledku lze shrnout, že dochází k posunu termínů všech důležitých úkolů. A tam kde k posunu nedochází má MMR napsáno „požádáno o zaslání podkladů – bude doplněno“. Z velké části se termíny posouvají na novou vládu, která vzejde z říjnových voleb. Obáváme se, že výsledky práce MMR na elektronizaci veřejných zakázek v roce 2016 nelze označit jako úspěšné a ve výsledku dále prodlužují období nejistoty, které se táhne již od začátku roku 2016, kdy byla bez zohlednění všech připomínek přijata aktuální strategie.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář